Ny manick ska göra minhotet realistiskt vid övningar

Att åstadkomma ett realistiskt minhot vid övningar har alltid varit svårt. Nu kan ett litet kretskort framtaget vid Simulatoravdelningen på Ing 2 förändra detta. Kretskortet placeras i tändaren till en övningsmina och via en radiosignal kan sedan ett fordon som kör på minan markeras som skadat eller utslaget vid stridsövningar.

Kretskort med radioenhet som placeras i mintändaren. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Så här är systemet tänkt att fungera.
Så här är systemet tänkt att fungera. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Försöksledare, Fredrik Erpesjö, vid en simulatormina med apterad tändare för fullbreddsverkan.
Försöksledare, Fredrik Erpesjö, vid en simulatormina med apterad tändare för fullbreddsverkan. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Simulatortekniker Kent Alvarsson, Ing 2 är konstruktör till det nya kretskortet.
Simulatortekniker Kent Alvarsson, Ing 2 är konstruktör till det nya kretskortet. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Så här är systemet tänkt att fungera. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Försöksledare, Fredrik Erpesjö, vid en simulatormina med apterad tändare för fullbreddsverkan. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Simulatortekniker Kent Alvarsson, Ing 2 är konstruktör till det nya kretskortet. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2

Ing 2 ansvarar för utveckling av ingenjörfunktionen i Försvarsmakten och detta innebär bland annat att hela tiden försöka förbättra möjligheterna att öva realistiskt. Idag kan arméns förband vid större övningar inte integrera hela stridsfältets hotbild i de simulatorsystem som används. En viktig komponent saknas, minhotet. Men ett försök som pågår vid Ing 2 kan komma att förändra detta. Simulatoravdelningen vid Ing 2 har tagit fram en teknisk lösning som gör det möjligt att öva realistiskt även med minor och minfält.

De skjutsimulatorer som armén använder är så kallade BT46, ett system utvecklat av Saab Training Systems. När man avlossar ett ”skott” går en laserpuls iväg som scannar målet, och som dessutom innehåller en kod som talar om vilket vapen som skjuter. Måldelen, som kan sitta på ett fordon, har prismor som kastar laserstrålen tillbaka till skytten som får veta om det är träff och måldelen slår samtidigt larm om träffen skulle ha inneburit någon skada i målet. Via en särskild måldel som placeras på fordonen kan nu även minorna integreras i simulatorstriden med hjälp av det nya kretskortet, hittills har inte detta varit möjligt.

Projektledare för försöken är kapten Fredrik Erpesjö och det är Kent Alvarsson, simulatortekniker vid Ing 2, som gjort den tekniska lösningen. Kostnaden för lösningen med ett kretskort är låg och utvecklingsmöjligheterna är stora. Försöken kommer nu att fortsätta med att hitta tekniska lösningar för att kunna använda samma teknik vid övningar med så kallade Improvised Explosive Device (IED).