Ny förbandsfana

Onsdagen den 27 maj överlämnade överbefälhavare Sverker Göransson på uppdrag av Hans Majestät Konungen helikopterflottiljens nya fana.

Mottagande av ny fana och troppning av AF2 fana. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
ÖB inspekterar förbandet.
ÖB inspekterar förbandet. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
ÖB överlämnar den nya förbandsfanan till chefen för helikopterflottiljen.
ÖB överlämnar den nya förbandsfanan till chefen för helikopterflottiljen. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
ÖB inspekterar förbandet. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
ÖB överlämnar den nya förbandsfanan till chefen för helikopterflottiljen. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten

Överbefälhavaren anlände till flottiljen med helikopter 15, där han möttes av chefen för helikopterflottiljen Micael Bydén tillsammans med en stor honnörsvakt. Efter en kort presskonferens påbörjades därefter överlämningsceremonin.

Vid överlämningsceremonin framhöll ÖB att helikoptrar har funnits i Försvarsmakten sedan 1950- talet, helikopterflottiljen däremot bildades först 1998 med anor från alla tre försvarsgrenarna och är ett av Försvarsmaktens yngsta förband, men samtidigt ett av de största. För att många av Försvarsmaktens olika förband ska kunna lösa sina uppgifter krävs rörlighet vilket helikoptrar ger, vilket gör helikopterförband till en oerhört viktig komponent i dagens sammansatta förband och insatser.

Fanan

En förbandsfana är en symbol för samhörighet och förbandsanda. Helikopterflottiljens fana symboliserar flottiljens ursprung från armé-, marin- och flygvapenhelikopterförband som nu är sammanslaget till ett försvarsmaktsgemensamt förband - Försvarsmaktens helikopterflottilj.

Fanan har blå duk med flygvapnets bevingade propeller med krönt krona. På fanan finns helikopterflottiljens vapen, en Pegasus, marinflygets tecken, arméflygets tecken samt tecknet för flygvapnets helikoptergrupper. Fanan är dessutom ett riktigt hantverk som tog drygt sju månader att färdigställa.