Ny bombgrupp med hjälp från Isaf

Afghansk polis, ANP, sätter med hjälp från Isaf samman sin första bombgrupp. Hittills har bevismateriel skickats till Kabul för analys vilket i sin tur har gett långa utredningstider. Från och med nästa år är det meningen att Mazar-e-Sharif ska bli centrum för omhändertagande av illegala sprängämnen.

Marko IEDD-expert från den finska polisen undervisar ANP. – Utbildningen har hittills gått bra, över förväntan, säger han. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Finska sjuksköterskan Janne undervisar hur man stoppar en akut blödning. Ghafor från ANP:s bombgrupp agerar skadad.
Finska sjuksköterskan Janne undervisar hur man stoppar en akut blödning. Ghafor från ANP:s bombgrupp agerar skadad. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
En av utbildarna, Mika, visar containern som ska kunna ställas på lastbil och köras till den plats där ANP tar hand om  IED.
En av utbildarna, Mika, visar containern som ska kunna ställas på lastbil och köras till den plats där ANP tar hand om IED. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Inne i containern ska utrustning för att kunna desarmera IEDs rymmas. Container och utbildning har betalats av Finlands regering.
Inne i containern ska utrustning för att kunna desarmera IEDs rymmas. Container och utbildning har betalats av Finlands regering. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Finska sjuksköterskan Janne undervisar hur man stoppar en akut blödning. Ghafor från ANP:s bombgrupp agerar skadad. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
En av utbildarna, Mika, visar containern som ska kunna ställas på lastbil och köras till den plats där ANP tar hand om IED. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Inne i containern ska utrustning för att kunna desarmera IEDs rymmas. Container och utbildning har betalats av Finlands regering. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

För första gången tränas poliserna i grupp och med den utrustning de senare kommer att använda. Det hela är ett finskt initiativ och 2010 ska ANP själva ta hand om så kallade IED, Improvised Explosive Devices. I de fall ANP tagit hand om IED har ofta analys av sprängämnen tagit tid och brottsutredningar har hunnit bli gamla. Det har rört sig om åratal och det har hänt att bevis inte kommit tillbaka från Kabul.
– Isafs mål är att ANP från hela landet ska komma hit för att få träning, säger den finske majoren Mika.


Kursen i IEDD, Improvised Explosive Device Disposal, är 16 veckor lång och har varit planerad under ett år. En container från Finland finns nu i Mazar-e-Sharif och den kommer att utrustas med det som behövs för att kunna ta hand om IED och säkra eventuella bevis. Containern ska kunna transporteras på lastbil till platsen för fyndet av IED vilket ökar säkerheten.
– Vi inom polisen i Finland har ett nära samarbete med våra bombgrupper och det är det samarbetet vi vill exportera hit till Afghanistan, säger polismannen och IEDD-experten Marko som är en av utbildarna.
För dagen står sjukvård på schemat. Det handlar om hur man ska ta hand om sig eller en kollega om olyckan skulle vara framme. Intresset är stort och sjukvårdaren Janne som vanligen ingår i ett MOT, Mobile Observation Team, visar till exempel hur man på enklast sätt stoppar en blödning.


Projektet med den blivande bombgruppen är ett samarbete mellan Isaf och den afghanska regeringen och betalas av Finlands utrikesdepartement.
– Utbildningen har gått över förväntan och just nu gör vi tester för att se om utbildningen är rätt och det ser bra ut, säger Marko. Till hösten fortsätter de 10 ANP-medlemmarna nästa steg i utbildningen.