Nordiskt samarbete fruktsamt

Finska Försvarsmakten undersöker om svenska bogserbåtar är det alternativ man söker när däcksbrosystemet ska moderniseras. Tanken på att svensk överskottsmateriel skulle vara en bra lösning kom fram vid ett Nordiskt Ingenjörinspektörsmöte (NIM) i Finland hösten 2008. Nu har planerna satts i verket och en finsk delegation har besökt Ing 2 i Eksjö för att stifta närmre bekantskap med bogserbåten.

Bogserbåt 4 förankras efter en finsk provtur i Soåsasjön på Eksjö garnisons övningsfält. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Major Jyrki Raunio från finska armén tycker att den svenska Bogserbåt 4 är ett bra alternativ att studera vidare.
Major Jyrki Raunio från finska armén tycker att den svenska Bogserbåt 4 är ett bra alternativ att studera vidare. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
En ponton kopplas till Bogserbåt 4 vid brobygge.
En ponton kopplas till Bogserbåt 4 vid brobygge. Foto: Maddelena Lago/Ing 2
Major Jyrki Raunio från finska armén tycker att den svenska Bogserbåt 4 är ett bra alternativ att studera vidare. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
En ponton kopplas till Bogserbåt 4 vid brobygge. Foto: Maddelena Lago/Ing 2

Ingenjörfunktionen samarbetar med sina motsvarigheter i Finland, Norge och Danmark bland annat genom ett så kallat Nordiskt Ingenjörinspektörsmöte. Mötet genomförs årligen och värdskapet vandrar mellan länderna. Vid mötet diskuteras gemensamma frågeställningar rörande internationella erfarenheter, materiel- och organisationsutveckling samt utbildningsfrågor.

Vid ett sådant möte i Finland hösten 2008 väcktes tanken på att bogserbåtar som inte längre behövs i den svenska insatsorganisationen kanske skulle kunna vara en bra ersättning när de nuvarande finska motsvarigheterna faller för åldersstrecket. De bogserbåtar finska Försvarsmakten i dag använder är av rysk modell och har blivit föråldrade. Sverige å sin sida förfogar över en modern bogserbåt och till ett antal som överstiger behovet för den förändrade insatsorganisationen. Överskottsmaterielen kan således säljas och varför inte till Finland.

En delegation med representanter från Finlands Försvarsmakt och den finska motsvarigheten till det svenska Försvarets Materielverk (FMV) har besökt Ing 2 och Fältarbetsskolan för att studera den svenska Bogserbåt 4 närmre. Finland ska modernisera sina pontonkompanier, både bropontonerna och bogserbåtarna är i grunden äldre rysk materiel. Pontonerna går att modernisera men bogserbåtarna har gjort sitt. Finska Försvarsmakten har tagit fram en kravprofil för en ny bogserbåt och nu vill man undersöka om den svenska bogserbåten klarar av att fylla denna profil. Man är inte heller helt ointresserade av att köpa samma fordonsmattesystem som Sverige gjort i ett projekt tillsammans med Schweiz.

Bogserbåt 4 är avsedd för bogsering av pontoner och färjor. Den har ett helsvetsat aluminiumskrov och är försedd med en turboladdad dieselmotor. Motorn driver ett vattenjetaggregat och manövreras genom ett hydrauliskt styrsystem. Bogserbåt 4 är en helsvensk konstruktion utvecklad vid Ing 2 och tillverkad av företaget Gotlandsvarv. Den ingår sedan snart tio år i ingenjörfunktionens insatsförband.