Nordiska samarbetsvindar i norr

Den 13-15 maj genomförs årets Commanders meeting i Arvidsjaur, Boden och Luleå. Vid mötet träffas de ansvariga cheferna för de norra regionerna i Sverige, Norge och Finalnd.– Vi träffas varje år och diskuterar framförallt hur de militära enheterna i området kan stödja samhällena vid kriser, berättar generalmajor Anders Brännström, ställföreträdande chef för Försvarsmaktens insatsledning och värd för årets möte.

Det blåser Nordiska samarbetsvindar i norr när 2009 års Commanders meeeting genomförs den 13-15 maj. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Per-Erik Forsberg, A 9, förevisar här eldlednings- och observationsinstrumentet för generalmajor Anders Brännström, brigadgeneral Jukka Haaksialo och amiral Trond Grytting.
Kapten Per-Erik Forsberg, A 9, förevisar här eldlednings- och observationsinstrumentet för generalmajor Anders Brännström, brigadgeneral Jukka Haaksialo och amiral Trond Grytting. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Mötesdeltagarna fick se en insatspluton ur Livkompaniet under övningsmoment strid i bebyggelse.
Mötesdeltagarna fick se en insatspluton ur Livkompaniet under övningsmoment strid i bebyggelse. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Under förevisningen i Arvidsjaur ingick även ett så kallat CAS-moment då jägarplutonen ledde eld från stridsflyg.
Under förevisningen i Arvidsjaur ingick även ett så kallat CAS-moment då jägarplutonen ledde eld från stridsflyg. Foto: Johan Althén/Försvarsmakten
Kapten Per-Erik Forsberg, A 9, förevisar här eldlednings- och observationsinstrumentet för generalmajor Anders Brännström, brigadgeneral Jukka Haaksialo och amiral Trond Grytting. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Mötesdeltagarna fick se en insatspluton ur Livkompaniet under övningsmoment strid i bebyggelse. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Under förevisningen i Arvidsjaur ingick även ett så kallat CAS-moment då jägarplutonen ledde eld från stridsflyg. Foto: Johan Althén/Försvarsmakten

Mötet som genomförts sedan slutet av 80–talet är en del i det nordiska samarbetet i Barentsregionen. De övriga länderna representerades vid mötet av amiral Trond Grytting, chef för Landsdelskommando Nord-Norge och Kommendören för Norra Finlands Militärlän, brigadgeneral Jukka Haaksialo.
– Mötet är en del i ett större sammanhang inom ramen för det Nordiska samarbetet. Vi ser ju dessutom flera exempel varje år där vi samarbetar i praktiken, jag tänker närmast på övningar som Barents Rescue, Cold Response och Barents Trust, säger Anders Brännström.

Garnison Nord

Mötet inleddes på onsdagen i Arvidsjaur där deltagarna fick en genomgång av etablissemanget Norrlands dragoner och verksamheten vid Arméns jägarbataljon. Deltagarna fick även se en stridsskjutning där en jägarpluton genomförde ett skarpt överfall understödda av stridsflyg från F 21, så kallad Close Air Support, CAS. Chefen för Norrbottens regemente, överste Jan Mörtberg, berättade också lite om samarbetet mellan förbanden i norra Sverige som kallas Garnison Nord.

Betydelsefullt område

Mötet fortsatte på torsdagen i Boden där verksamheten vid de båda regementena presenterades. Efter ankomsten till Boden transporterades deltagarna till anläggningen för strid i bebyggelse, Bodsjöby, på Bodens södra skjutfält. Där fick de följa en av insatsplutonerna på pansarbataljonens Livkompani under ett övningsmoment i anläggningen. Därefter förevisade Artilleriregementets Per-Erik Forsberg det nya eldlednings- och observationsinstrumentet, EOI.
– Vi har haft tre bra dagar med mycket intressanta förevisningar och diskussioner. Det är viktigt att vi regelbundet diskuterar samarbetet kring de operativa frågorna och att vi visar hur betydelsefullt det här området är, avslutar Anders Brännström.