Momentövningar i Reccex

Övning Reccex (Nordic CBRN Reconnaissance Exercise) har nu nått halvtid. De senaste två dagarna har de deltagande länderna gjort tre insatser vardera då de bland annat övat detektering med instrument samt provtagning.

Ett finskt CBRN-team undersöker några tunnor. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Det danska provtagningsteamet i aktion.
Det danska provtagningsteamet i aktion. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Delar ur den norska gruppen gör sig insatsberedda.
Delar ur den norska gruppen gör sig insatsberedda. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
I Sverige anvbänds ofta instrumentet Hapsite för att detektera kemiska ämnen.
I Sverige anvbänds ofta instrumentet Hapsite för att detektera kemiska ämnen. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Det danska provtagningsteamet i aktion. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Delar ur den norska gruppen gör sig insatsberedda. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
I Sverige anvbänds ofta instrumentet Hapsite för att detektera kemiska ämnen. Foto: Catarina Hanell / SkyddC

Tunnor med misstänkt farligt innehåll har hittats på ett område nära ett vattendrag strax utanför ett bebyggt område. Tunnorna är delvis trasiga, en del är märkta och andra inte. CBRN-förbandet fick uppgift att genomföra en rekognosering för att svara på frågorna; Vad innehåller tunnorna? Är de farliga för omgivningen? Krävs särskilda skyddsåtgärder?

Moment B
BFOR, den multinationella fredsstyrkan, stoppade en buss vid en check-point och när soldaterna genomsökte denna larmade deras dosimetrar. Då underrättelserapporter visat att smuggling av radioaktivt materiel ökat i Bottnialand fick CBRN-förbandet order om att göra en insats i syfte att svara på frågorna; Var finns strålkällan? Vilken typ av strålkälla är det? Hur farlig är den?

Moment C
BFOR får veta att personer med skyddsmask setts smyga omkring vid den lagerbyggnad de nyss genomsökt. Uppgift går till CBRN-förbandet; Finns farliga ämnen i byggnaden? Måste den saneras? Behöver soldaterna som varit inne i den läkarvård?

Länderna arbetade enskilt och fick totalt tre timmar på sig att lösa varje uppgift. Efter varje insats jämförde nationerna sina respektive metoder, gav varandra feed-back samt diskuterade olika erfarenheter.

Alla är överens om att övningen, så här långt, är mycket givande och värdefull. Det har redan nu visat sig att likheterna i metoder och materiel är större än olikheterna och att vi har mycket att lära av varandra.