Misstanke om brott mot alkoholförbud i Kosovo

Två svenska KFOR-soldater misstänks ha varit berusade i tjänsten. Med anledning av detta omplaceras de nu till Sverige i avvaktan på fortsatt utredning.

– Jag ser mycket allvarligt på det som inträffat. Alla soldater är väl medvetna och informerade om Försvarsmaktens strikta alkoholpolicy. Vi kommer nu att vidta åtgärder för att detta inte ska inträffa igen, säger förbandschefen Stefan Smedman.

Händelsen inträffade i förra veckan vid ett samverkansmöte med lokala chefer utanför Gracanica. Soldaterna bjöds på mat och alkoholhaltiga drycker under mötet, och trots att det råder alkoholförbud under tjänsteutövning, så drack båda av det som serverades.

När mötet hade avslutats och soldaterna var på väg tillbaka till den svenska förläggningen, så stannade de också till vid en lokal pub.

Vid ankomst till campen noterade vaktpersonalen att soldaterna var märkbart berusade och kallade på militärpolis som genomförde en alkoholkontroll. Utredning pågår.