Mätbar utbildning inget ”hokus pokus”

Soldater med samma befattning ska utbildas likadant, oavsett förband. För att värdera deras kunskap finns Marta. Nyligen genomfördes en unik kurs på Livgardet.

Det är viktigt att förstå hur utbildningen ska värderas för att kunna planera och genomföra utbildningen på rätt sätt. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Observatörens synpunkter och bedömning av soldaternas förmåga knappas in i små handdatorer, som sedan kopplas till en större databas.
Observatörens synpunkter och bedömning av soldaternas förmåga knappas in i små handdatorer, som sedan kopplas till en större databas. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
– Drömmen är att vi använder oss av det här, från enskild soldat och upp, säger Johnny Gullstrand.
– Drömmen är att vi använder oss av det här, från enskild soldat och upp, säger Johnny Gullstrand. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Observatörens synpunkter och bedömning av soldaternas förmåga knappas in i små handdatorer, som sedan kopplas till en större databas. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
– Drömmen är att vi använder oss av det här, från enskild soldat och upp, säger Johnny Gullstrand. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten

Alla arméförband ska ha minst två värderingsansvariga för Marta. De ska i sin tur utbilda observatörer, som följer övningen ute på fältet.
Livgardet slår till större än så. Över 20 personer från förbandet har nyligen genomgått en utbildning. Eftersom de var så många, genomfördes kursen på hemmaförbandet istället för på Markstridsskolan, MSS.
– Det är unikt, säger kursansvarige Johnny Gullstrand.

Rent praktiskt innebär det att det finns många med en högre kompetens än att ”bara” vara observatör.
– Det innebär att det finns fler som förstår metoden. Kunskapsnivån på Livgardet kommer att öka drastiskt! säger Johnny Gullstrand.
– Livgardets verksamhet är otroligt stor och bred och unik. När vi ser hur organisationen ser ut, känner vi att det var klokt av dem att kalla oss.

Framgångar sprids

Målet är att ha 40-50 certifierade värderare på Livgardet. Ju fler som känner till hur man ska värdera utbildningen, desto fler förstår hur utbildningen måste planeras och hur målen ska formuleras för att vara mätbara.
– Vi vill ha en maximal transparens och förståelse för systemet. Då är det inget hokus pokus längre, säger Allan Sooman, ansvarig för Marta på Livgardet.

Idag finns det centralt framtagna mål för bataljons- och kompaninivå. Resten är det upp till varje förband att göra. De framgångar som görs, sprids.
– Vi vill ju hela tiden utveckla arbetet. P7 kom långt i sitt arbete när de började med Marta, och deras mål har använts rakt av, av andra förband, säger Johnny Gullstrand.

Det är det som är syftet med Marta – att alla förband ska värderas mot samma målsättningar. Det innebär att de ska utbildas likadant. Inte minst med tanke på att insatsförband kan bemannas av soldater från olika håll.
– Vi har ju sett att behovet behövs. Förband som har samma målsättningar utbildar inte på samma sätt, säger Johnny Gullstrand.

Utlandsstyrkan nästa

Än så länge används bara metoden i grundutbildningen och för registerförband. Först ut för utlandsstyrkan står FS 18.
– Och i salen på Livgardet sitter folk som utbildar utlandsstyrkan, säger Johnny Gullstrand med en ton av trygghet och lugn.

Kritik har framförts över att Marta är ännu ett system och ytterliggare en uppgift att göra under övning. Ofta faller uppgiften på de befäl som redan planerar och bevakar övningsmoment och säkerhet.
– Det är alltid ett visst motstånd vid införandet men kritikerna ändrar sig snabbt, säger Johnny Gullstrand.
Allan Sooman:
– Vi fick bra gensvar på kursen. Folk har förstått vad Marta är och vill ha mer.

Marta är en metod som värderar prestation och förmåga mot väl definierade mål. Jämfört med andra mätmetoder, som begränsar mätningen till om man är interoperabel eller redo för en uppgift eller inte, är MARTA den enda metod som säger hur duktig man är i förhållande till hur svår uppgiften är (dvs ett värde med förklaring ända ner till mätpunkten)