Markstridsdagar 2009

Årets upplaga av markstridsdagarna syftar till att utveckla den markoperativa förmågan inom markstridskrafterna. Temat är implementering av insatsorganisationen 2009 och NBG, Nordic Battle Group, 2011. I fokus dessa dagar är nytt arméreglemente för taktiskt uppträdande med markstridsförband - Reglemente för MarkOperationer (RMO).

Foto: Ronnie Hammar

Nytt för i år är den målbildsövning som kommer att ingå i markstridsdagarna. Målbildsövningen kommer att visa arméns framtida förmåga till väpnad strid oberoende av konfliktnivå. Deltagarna kommer att möta en markoperation på ett konkret sätt och på nära håll få en tydlig bild av den materiel och kompetens som finns inom armén. Under dagen kommer bland annat grupperad logistikbas, luftburen försörjning, strategisk transport och strid med mekaniserat infanterikompani visas.

Förutom personal inom Försvarsmakten är även politiker inbjudna till markstridsdagarna. Markstridsdagarna äger rum i början av juni.