Marinens fartyg i varmare vatten

Korvetterna HMS Malmö, HMS Stockholm och stödfartyget HMS Trossö har lossats från transportfartyget Eide Trader i Afrika.

Marinens fartyg i Afrika. Transporten och lossningen från transportfartyget har gått enligt plan. Foto: Peter Laurin

Det pågår nu ett intensivt arbete med att driftsätta fartygen tekniskt. Arbete har hittills gått snabbt och problemfritt.

Själva lossningen och utbogseringen av fartygen leddes av Marinbasens ekipagemästare, örlogskapten Mats Loftén, tillsammans med Marinbasens deployeringsstyrka.

Lossningen gick enligt plan, och Djibouti Navy hjälpte till att avhysa fartyg som annars skulle kunna dra upp svall och försvåra arbetet. Den extrema värmen och tidskrävande lossningsarbetet, som tog upp emot tio timmar, gjorde att nedkylning och vätska till personalen var av största vikt.

Under tisdagen genomfördes tekniska avlämningar mellan Marinbasen och chefen för styrkan ME01, kommendörkapten Magnus Jönsson.

Chefen för ME01 tar därmed åter ansvaret för fartygen. Kommande dagar ska ägnas åt provturer. Inriktningen är att styrkan ska påbörja lösandet av sin uppgift från 15 maj. Marinbasen fortsätter att stödja insatsen med logistik och teknisk tjänst.