Marinen besökte Stockholm

Under Kristi Himmelfärdshelgen besöktes Skeppsbron i Stockholm av enheter ur marinen i två syften, dels rekrytering och dels försvarsmaktsupplysning.

11 stycken fartyg besökte Stockholm. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten
Även överbefälhavaren, general Sverker Göranson med som besökte fartygen under marindagarna. Här hälsar han på chefen för fjärde sjöstridsflottiljen, kommendör Jan Thörnqvist.
Även överbefälhavaren, general Sverker Göranson med som besökte fartygen under marindagarna. Här hälsar han på chefen för fjärde sjöstridsflottiljen, kommendör Jan Thörnqvist. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten
HMS Uppland förtöjd vid HMS Visborgs styrbordssida.
HMS Uppland förtöjd vid HMS Visborgs styrbordssida. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten
Korvetterna bjöd på kajshow, bland annat släckning med skum.
Korvetterna bjöd på kajshow, bland annat släckning med skum. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten
Även överbefälhavaren, general Sverker Göranson med som besökte fartygen under marindagarna. Här hälsar han på chefen för fjärde sjöstridsflottiljen, kommendör Jan Thörnqvist. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten
HMS Uppland förtöjd vid HMS Visborgs styrbordssida. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten
Korvetterna bjöd på kajshow, bland annat släckning med skum. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten

Tisdagen den 19 maj samlades ungdomar på Berga som genom Pliktverkets sida www.lumpen.nu vunnit en dag ombord ett fartyg från marinen, för att följa med stödfartyget HMS Visborg in till Stockholm. Under dagen fick ungdomarna, i åldern 18-22 år, följa med i de olika verksamheterna ombord samt få information om hur det är att ha försvarsmakten som arbetsgivare. Glada och lite trötta steg de av i Stockholm. Säkerligen kommer flera av dessa ha försvarsmakten i åtanke i framtiden när de söker jobb.

På onsdagen den 20 maj var det samma upplägg med ungdomar ombord, men då på korvetterna Sundvall och Gävle tillhörande 41.korvettdivisionen samt minröjningsfartyg tillhörande 42.minröjningsdivisionen.

När fartygen väl var förtöjda vid Gamla stan i Stockhom stod ca 150 st inbjudna ungdomar från yrkesgymnasier i Stor-Stockholm, marina utbildningar och yrkesutbildade arbetslösa som bjudits in via Arbetsförmedlingen på kajen för att delas in i grupperna maskin, el/tele, förnödenhet och matros/däck. Dessa fick sedan under cirka en timme  i mindre grupper följa med en officer, sjömän eller värnpliktig och titta på deras arbetsplats ombord och ställa frågor om hur det är att jobba inom försvarsmakten och marinen.

När dessa besök/rundturer var klara samlades ungdomarna ombord HMS Visborg för att få information om ansökningsdatum, krav för att antas till utbildningar inom försvarsmakten och förmåner ect.

Dessa ungdomar, både de som åkte med fartygen samt de som besökte oss den 20 maj skall vi nu ha en löpande kontakt med, främst via e-post i förhoppning om att de ska ha försvarsmakten som arbetsgivare i åtanke i framtiden.

I lördags, den 23 maj mellan kl 1000-1400 bjöds allmänheten in för att titta på materiel, främst inom minröjning och rökdykning, men även röjdykare i en stor tank på kajen, Sjövärnskårens musikkår spelade, man ringde upp ME01 utanför Somalia som denna intervju sänder "live" över kajen och korvetterna bjöd på kajshower bland annat släckning med skum, avslående av fingerat anfall och HMS Visborg höll öppet fartyg som utnyttjades av ca 2000 personer.

Med under hela besöket var även ubåten HMS Uppland från 1.ubåtsflottiljen i Karlskrona, som låg förtöjd vid HMS Visborgs styrbordssida samt de militära veteranfartygen torpedbåten T121 spica, minsveparen M20 samt motortorpedbåten T56.

Idag måndag den 25 maj på morgonen lämnade alla fartyg för att fortsätta årets övningsverksamhet till sjöss.