Lyssna på blåsmusik i hela landet

På lördag spelar flera av våra trettio hemvärnsmusikkårer på olika platser i landet. De kårer som inte planerat framträdanden då har spelledigt eller förbereder i stället konsert nästa lördag, alternativt kontroll av kårens kvalitet. Andra kårer ligger i hårdträning inför nationaldagen eller kommande högvakt i Stockholm.

Tjugo av våra musikkårer är godkända för statsceremonier och högvakt och kan därför avlasta Marinens musikkår och de få värnpliktiga kårer Försvarsmusikcentrum har tillgång till.

Genom de 1 200 frivilliga hemvärnsmusikerna har blåsmusiken med sina traditioner, och då inte bara marscher, signaler och annan militärmusik, sina stolta försvarare. De förvaltar och utvecklar ett omfattande kulturarv.

Från och med nästa år infaller alltid Hemvärnets dag, och därmed även dess musiks, den 29 maj. Hemvärnets födelsedag var detta datum år 1940. Det kommer att märkas på många sätt att vi 2010 fyller 70 år.