Kriminalvårdsutbildning blir FN-modell

Sverige ligger långt fram när det gäller utbildning och samträning av civil, militär och polisiär personal som ska arbeta med fredsfrämjande insatser. Nu blir utbildningen av kriminalvårdare, som bedrivs på försvarets internationella centrum, Swedint, modell för FN.

I en 3-dimensionell nätverksmiljö tränar kursdeltagarna på att lösa uppgifter där minfält, checkpoints och korruption är vanliga inslag. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Eleverna hamnar i ett bakhåll och blir övermannade. ”Vart hade ni er uppmärksamhet och vad rapporterade ni i radion” frågar övningsledaren.
Eleverna hamnar i ett bakhåll och blir övermannade. ”Vart hade ni er uppmärksamhet och vad rapporterade ni i radion” frågar övningsledaren. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Varje moment utvärderas. ”Det är viktigt att ha instruktörer som både är praktiker och teoretiker”, säger Jacques Mwepo från kriminalvårdens huvudkontor i utlandsgruppen.
Varje moment utvärderas. ”Det är viktigt att ha instruktörer som både är praktiker och teoretiker”, säger Jacques Mwepo från kriminalvårdens huvudkontor i utlandsgruppen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Eleverna hamnar i ett bakhåll och blir övermannade. ”Vart hade ni er uppmärksamhet och vad rapporterade ni i radion” frågar övningsledaren. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Varje moment utvärderas. ”Det är viktigt att ha instruktörer som både är praktiker och teoretiker”, säger Jacques Mwepo från kriminalvårdens huvudkontor i utlandsgruppen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Efter att FN representanter från DPKO, Department of Peacekeeping Operations, besökt och observerat kriminalvårdskursen på Swedint fick kurschefen Jacques Mwepo kvitto på att det finns ett internationellt intresse för den svenska utbildningsmodellen.
– De blev inspirerade och vill skapa en pre-deployment utbildning enligt vår modell. Det här är den enda kursen i världen av sitt slag, säger han.

Efter ett möte med kriminalvårdens utlandsgrupp i New York fick den svenska kriminalvården i uppdrag att ta fram en utbildningsmodul i partnerskap med FN. Enligt planeringen kommer modulen att levereras i början av juli 2009.
– Den förberedande utbildningen har utvecklats mycket fort de senaste åren, och vi har ett mycket värdefullt samarbete med polis och militär, både under utbildningen och i missionen, säger Jacques Mwepo.

Under utbildningen deltar eleverna i övningar där skådespelare skapar komplexa scenarion som ställer krav på snabb beslutsfattning och väl fungerande kommunikation. Bland annat tränar kriminalvårdare och poliser på att röra sig i miljöer där det kan finnas minor och bakhåll. Vissa övningar bedrivs i datorsimulerade 3D-miljöer där det finns möjlighet att bygga upp checkpoints och samverka med helikoptrar.
– Personal som ska arbeta i utlandet behöver grundläggande FN-kunskap och färdigheter för att kunna utföra ett arbete som är kopplat till internationella konventioner. Man måste veta hur man anpassar sitt förhållningssätt efter det rådande läget. Därför bjuder vi hit instruktörer och områdesexperter som är uppdaterade med den senaste kunskapen, säger Jacques Mwepo.
– Det känns bra att veta vad vilken sorts situationer man kan hamna i och vilka konventioner man kan luta sig mot. Och om jag behöver ha svar på frågor så vet jag vart jag ska leta, säger kriminalvårdare Karin Pettersson från Örebro efter två veckors intensivutbildning.

Varje år organiserar Swedint kurser där militärer poliser och representanter från statliga och icke- statliga organisationer lär sig att samverka i multinationell stabsmiljö och skapa hållbara lösningar i missionsområden. En stor del av eleverna kommer från andra länder.