Jan Salestrand – ny chef för Högkvarteret

Regeringen beslöt den 7 maj att utnämna generallöjtnant Jan Salestrand till ny chef för ledningsstaben. Han tillträder samtidigt tjänsten som chef för Högkvarteret.

Senast kommer Jan Salestrand från en tjänst som Försvarsmaktens produktionschef.
– Det känns givetvis väldigt spännande att greppa ett nytt område. Här finns många nya frågor att sätta sig in i och flera nya utmaningar. Jag kommer bland annat att arbeta med ett område som vår generaldirektör har fokus på: att förbättra ekonomistyrningen med en utvecklad planerings- och uppföljningsprocess. Ett annat viktigt område är det nya affärsområdet Prio som just nu sjösätts i Försvarsmakten, säger han.

Jan Salestrand har varit chef för produktionsledningen i totalt två år. Tidigare var han förbandsproduktionschef.
– Jag har trivts mycket bra med mina arbetsuppgifter och kommer att sakna mitt gamla jobb. Jag hoppas att min tidigare erfarenhet av att arbeta i en verkställande ledning är till nytta för den nya tjänsten.

I dag utnämnde dessutom regeringen förbandsproduktionschef Göran Mårtensson till generallöjtnant och som ny chef för produktionsledningen.