HMS Trossö fortfarande navet i styrkan

Reservdelar till HMS Trossö är snart på väg från Sverige. Under tiden fortsätter besättningen på fartyget att leda korvetterna i Operation Atalanta.

Radaroperatör på HMS Trossö monitorerar verksamhet i närområdet. Foto: Hannah Larsson/ME01Försvarsmakten
HMS Trossö ligger för ankar utanför hamnen i Djibouti.
HMS Trossö ligger för ankar utanför hamnen i Djibouti. Foto: Hannah Larsson/ME01/Försvarsmakten
Vaktpost på HMS Trossö spanar med hjälp av kikare.
Vaktpost på HMS Trossö spanar med hjälp av kikare. Foto: Hannah Larsson/ME01/Försvarsmakten
HMS Trossö ligger för ankar utanför hamnen i Djibouti. Foto: Hannah Larsson/ME01/Försvarsmakten
Vaktpost på HMS Trossö spanar med hjälp av kikare. Foto: Hannah Larsson/ME01/Försvarsmakten

Stöd- och ledningsfartyget HMS Trossö ligger till ankars i Adenviken på grund av att ett vattenkylt lager i propellerhylsan inte fungerar. Det hindrar dock inte att Operation Atalanta fortsätter med oförminskad styrka för Sveriges del. Staben arbetar för fullt med att leda insatsen från HMS Trossö och har beredskap för underhåll och stöd till korvetterna.

– Vi har hela tiden samband med korvetterna och de skickar begäran om mat och förnödenheter som vi förbereder och förser dem med när de kommer tillbaka från sina uppdrag, säger HMS Trossös fartygschef Kjell Augustzén. Vi sköter stödfunktionen, fast lite mer tillbakadraget.

Ombord på HMS Trossö jobbar besättningen också med att övervaka sjöfarten i området.
– Vi har utkikar för att ha optisk uppsyn över området och även radarspaning, säger Stefan Åkerberg som sitter på fartygets brygga. Det är livlig trafik i Adenviken.
– Mest på för- och eftermiddagarna. Bara i dag har vi vid några tillfällen varnat båtar som kommit för nära, säger vaktposten Petter Svensson.

Måste till varv


Av själva felet, som gör att fartyget ligger stilla, syns inget. Lagret, som måste undersökas och därefter bytas ut, ligger inneslutet i propellerhylsan. För att laga HMS Trossö, måste hon in på varv och just nu utreds vilket varv som ska nyttjas. För närvarande finns heller ingen fastställd tidsplan för reparationen.

HMS Trossö byggdes i Finland som forskningsfartyg 1984 men köptes av svenska Marinen 1996. Inför insatsen i Adenviken har hon genomgått stor teknisk uppgradering och har nu samma stridsledningssystem som korvetterna. Hon är också tyngre beväpnad.

Övervakar sjöfarten


Ute i Adenviken löser korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö de uppgifter de fått. Fartygen har varit till sjöss några dygn och ombord fungerar allt som planerat.