Full fart i Södra kvarken

Under de senaste elva dagarna har 33.minröjningsdivisionen varit till sjöss, i huvudsak i området norr om Ålandsförträngningen. Där har fartygen bland annat undersökt om det fortfarande finns spår av de minor som fälldes under första och andra världskriget och förberett för en eventuell senare minröjningsinsats.

Undervattensfarkosten sjösätts för att identifiera ett intressant eko. Foto: Försvarsmakten/Johan Humble
Johan Månsson vid sonaren.
Johan Månsson vid sonaren. Foto: Försvarsmakten/Johan Humble
Sapphires sjösätts för att söka av botten.
Sapphires sjösätts för att söka av botten. Foto: Försvarsmakten
Johan Månsson vid sonaren. Foto: Försvarsmakten/Johan Humble
Sapphires sjösätts för att söka av botten. Foto: Försvarsmakten

Försvarsmakten beräknar att det kan finnas ett antal minor kvar i området trots att flera svepningar gjordes i samband med krigets slut. Detta beror på att man med dåtidens teknik inte kunde röja minor som låg på botten och helt enkelt inte kunde förutse att de skulle utgöra ett hot.

HMS Fårösund har kartlagt botten med Sapphires, som är en självgående sonar, för att lokalisera intressanta objekt och avbilda sjöbottnar. Man har även använt avancerade ekolod och fjärrstyrda farkoster för att kunna identifiera ekon från sonarerna.

Intensiv utbildning

De värnpliktiga besättningsmedlemmarna har samtidigt fått en längre sammanhållande period till sjöss och givetvis lärt sig massor. Mathias Jansson är fartygschef på HMS Vinga, ett av minröjningsfartygen:
– Besättningen har snabbt kommit in i rutinerna ombord och jag som fartygschef märker att utbildningsnivån hela tiden stiger.

Felix Svensson är svepmatros på Vinga och beskriver tiden som "intensiv men lärorik". Besättningen har utbildats inom alla de områden som fartygets förmågor täcker, tyngdpunkten har dock legat på minröjningsutrustningen ombord, exempelvis undervattensfarkoster och fartygets sonar. Under förflyttningen från Karlskrona till ostkusten tränades navigering och manövrering inomskärs, både under dag och i mörker. De tre fartygen (HMS Fårösund, Vinga och Sturkö) har tillsammans lyckats att kartlägga området väl samtidigt som besättningarna svetsats samman.

Näst på tur står den stora övningen Baltops i början av juni där ett stort antal fartyg från olika länder deltar.