FS 17 – ett stöd för säkerhet och utveckling

Igår tog FS 17 över ansvaret för den svenska ISAF-satsningen i Mazar-e-Sharif i Afghanistan.– Vi har blivit väl omhändertagna av FS 16 och insatta i läget. Det finns ett stort behov att jobba på fältet, säger överste Olof Granander, chef för FS 17.

Peter Meijer på trumpet, en av tio musiker från Marinens musikkår som spelade under ceremonin när FS 16 lämnade över till FS 17. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Överste Håkan Hedlund, FS 16, lämnar över fanan till överste Olof Granander, FS 17.
Överste Håkan Hedlund, FS 16, lämnar över fanan till överste Olof Granander, FS 17. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Olof Granander signerar övertagandet av ansvaret för PRT Mazar-e-Sharif.
Olof Granander signerar övertagandet av ansvaret för PRT Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Delar av FS 17 och samarbetspartners ur den finska kontingenten.
Delar av FS 17 och samarbetspartners ur den finska kontingenten. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Överste Håkan Hedlund, FS 16, lämnar över fanan till överste Olof Granander, FS 17. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Olof Granander signerar övertagandet av ansvaret för PRT Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Delar av FS 17 och samarbetspartners ur den finska kontingenten. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Afghanska myndigheter och inbjudna, bland andra provinsguvenör Atta, gästade tillsammans med media överlämningen mellan FS 16 och FS 17. Marinens musikkår bidrog med att höja stämningen under ceremonin under eftermiddagen i går.

Olof Granander ser möjligheter för utveckling i de fyra provinser som är svenskarnas ansvarsområde.
– En förutsättning är att vi tillsammans med de afghanska säkerhetsmyndigheterna kan skapa säkerhet i de oroliga delarna av vårt område.

Styrkan i Mazar-e-Sharif har nyligen fått förstärkning i form av personterrängbilar av typen RG 32. Transportplanet C-130 Hercules kommer, om inget oförutsett inträffar, att finnas på flygbasen Marmal inte långt ifrån Camp Northern Lights i Mazar-eSharif inom kort.

Förstärkningarna, och att FS17 i början på nästa vecka i stort sett är komplett gällande personal, ger förutsättningar för ökad säkerhet och det är i förlängningen en möjlighet till stöd i utvecklingen i området.
– För att driva på utvecklingen är det viktigt är det viktigt att de svenska utvecklingsambitionerna snabbt kommer på plats, säger Olof Granander.
Sverige stöder tillsammans med övriga länders ISAF-enheter de afghanska myndigheterna i arbetet med säkerhet i det svenska ansvarsområdet i norra Afghanistan.