Fredsbevarare hedrades

För att hedra personal i internationella fredsbevarande operationer och högtidlighålla minnet av dem som omkommit samlades officerare, veteraner och anhöriga vid FN-monumentet på Djurgården på fredagen, peace keeping day.

Fredsveteraner i parad. Foto: Zarah Jonsson/Försvarsmakten
ÖB Sverker Göranson lade ner en krans vid minnesmärket på djurgården vid fredsbevararnas dag, International peacekeepers day.
ÖB Sverker Göranson lade ner en krans vid minnesmärket på djurgården vid fredsbevararnas dag, International peacekeepers day. Foto: Zarah Jonsson/Försvarsmakten
Bo Wranker överlämnar medalj till före detta ÖB Håkan Syrén.
Bo Wranker överlämnar medalj till före detta ÖB Håkan Syrén. Foto: Zarah Jonsson/Försvarsmakten
Fredsveteran hedrar kamrater med krans.
Fredsveteran hedrar kamrater med krans. Foto: Zarah Jonsson/Försvarsmakten
ÖB Sverker Göranson lade ner en krans vid minnesmärket på djurgården vid fredsbevararnas dag, International peacekeepers day. Foto: Zarah Jonsson/Försvarsmakten
Bo Wranker överlämnar medalj till före detta ÖB Håkan Syrén. Foto: Zarah Jonsson/Försvarsmakten
Fredsveteran hedrar kamrater med krans. Foto: Zarah Jonsson/Försvarsmakten

Sedan FN:s fredsbevarande insatser inleddes har 100 000 svenskar deltagit. 79 har stupat.
– De kamrater som mist livet har betalat det yttersta priset i sin insats för freden, sade ÖB Sverker Göranson innan han lade ned en krans med vita, gula och blå blommor vid FN-monumentet.

Sverker Göranson konstaterade också att det är många som i fredens tjänst mött kriget på nära håll. Något som ger minnen som aldrig försvinner.
– Det förtjänar allas vår respekt.

Det svenska engagemanget internationellt för världsfreden har ökat chanserna för att vi hemma ska kunna fortsätta leva i fred och frihet, betonade ÖB.

Sverker Göranson avslutade med att tacka alla som har verkat och verkar i fredsfrämjande insatser – ett tack som också omfattade alla anhöriga som stöttat dem som bidragit.

Vid ceremonin offentliggjordes namnet på årets fredsbevarare, sjuksköterskan Maria Sääf, som deltagit i insatser i fem länder och tillbringat 20 år i fredens tjänst.