Försvarsmaktsgemensamma förberedelser inför marin insats

En första insats i ett nytt område kräver noggranna förberedelser. På militärt språk har hemmahamnen Djibouti ”rekats” – rekognoscerats – och förtruppen i form av deployeringsstyrkan kan i dag ta emot fraktfartyget Eide Trader och lasta av örlogsfartygen. På söndag ansluter resten av förbandet ME01.

Staffan Johansson och Ulf Andersson. Foto: Staffan Johansson/Försvarsmakten

Deployeringsstyrkans uppgifter är att förbereda för huvudstyrkans ankomst, och det rör sig om allt från myndighetsbesök till sophantering. Olika kompetenser krävs för att noggrant planera att insatsen får en så bra start som möjligt. Därför är Försvarsmaktens alla vapenslag representerade. Logistikenheten stöder förbandet med försörjnings- och transportledarfunktioner. De personerna har bakgrund i flygvapnet och armén. Högkvarteret har genomfört två rekognoscerings- och upphandlingsresor där givetvis marinen, som ansvarar för insatsen, har ingått.

Deployeringsstyrkan sätter nu alla planer och avtal i verket och ser till att kontorscontainrar i Djibouti hamn, läkemedel, elverk och byggnadsmateriel är redo då förbandets sjömän och officerare landar på söndag.

De personliga kontakterna som deployeringsstyrkan skapat, har varit avgörande.
– Det är ytterst viktigt att ha en personlig relation till dem som ska stödja oss, säger Ulf Andersson som har många års erfarenhet av Försvarsmaktens insatser i Afrika.

Deployeringsstyrkans chef, Leif Hansson, instämmer:
– De kulturella skillnaderna i att arbeta skiljer sig mot vad vi är vana vid hemifrån. Här i östra delarna av Afrika jobbar man vanligtvis bara på förmiddagen på grund av den starka hettan. Synen på tider är betydligt mer avslappnad än från vår stressiga vardag i Sverige.

I Karlskronas regn och blåst gör ME01 sista förberedelserna. Planet mot Djibouti går på lördag, ett dygn senare än planerat. Det beror på att det väntas ta något längre tid att svetsa av de svenska örlogsfartygen från fraktfartyget Eide Trader, och det vore onödigt att förbandet inhystes på hotell ett dygn i väntan på att få gå ombord på HMS Malmö, HMS Stockholm och HMS Trossö.