Försvarets bilar = civila bilar?

Försvarsmedicincentrum i Göteborg, FömedC, har sedan februari inte längre några stabsbilar. För den som behöver en bil gäller i stället en extern bilpool där bilarna bokas på Internet. Behöver man bil under en längre tid, till exempel för en tjänsteresa, är det hyrbil som gäller och även då bokas bilen på Internet. Det handlar om ett pilotprojekt inom ramen för Försvarsmaktens försörjningskoncept.

Fordonsförsörjning. Foto: Per Josse

– Vi ville se om det gick att göra ännu mer på fordonssidan och förenkla hanteringen av standardfordon ytterligare, säger Lars-Göran Andersson på FörsE Väst, ansvarig för pilotprojektet.
– Alla skolor och förband har militärregistrerade fordon och det är nog så att de inte används i den utsträckning man tror, fortsätter Lars-Göran. Vi kallar dem för ”fönsterbilar” man tittar ut genom fönstret och konstaterar att de står där, men de används väldigt lite.

Pilotprojektet, som startade i slutet av februari och avslutas den sista juni, består av två delar. Dels en bilpool med bilar som tillhandahålls av en extern leverantör och som kan användas för kortare resor under dagen. Dels hyrbilar för längre resor.

Internetbeställning

Både poolbilar och hyrbilar beställs via Internet. Poolbilarna finns tillgängliga när som helst under dygnet och öppnas med antingen ett kort, ett s k smartID, eller med en kod som beställaren får som sms till sin mobiltelefon. Nyckel och bensinkort ligger i handskfacket.
– För mig har poolbilarna fungerat väldigt smidigt, säger Lars Andrén, C J4/6 (Logistik/Ledningssystem) på FömedC. Första gången, när jag var tvungen att anmäla mig, tog det fem minuter, men sedan har det tagit ungefär en minut varje gång jag har gått in och bokat en bil. Tidigare var jag tvungen att gå ner i korridoren och bläddra i en pärm för att boka och då fanns alltid risken att ingen bil var ledig.
– Man ska ju vara medveten om att alla inte har internetdator och kanske måste gå till en gemensam, men skulle inte internetbokningen fungera så kan man boka per telefon, fortsätter Lars.

Många fördelar

– Det är svårt säga redan nu hur det går, men det verkar inte som om det varit någon hög frekvens på poolbilarna ännu, säger Lars-Göran Andersson. Intresset fanns och idén mottogs positivt i Göteborg inledningsvis så jag hade hoppats på mer.Samtidigt menar Lars Andrén att rent ekonomiskt så är det ju en fördel.
– Tidigare tog man bilen även kortare sträckor. Nu går man. Och man tänker kanske till lite innan man använder bilen, det gjorde man inte förut.

Agneta Niemi på Försörjningsdivisionen/FörsL i Boden ser stora fördelar med en extern leverantör för personaltransporter.
– De tar ju hand om allt; leverans, tvätt, tankning, reparationer. Dessutom får vi statistik på hur bilarna används och det är en enorm fördel. Idag har vi ingen aning om hur våra bilar nyttjas. Tänk att kunna visa kunden vad de betalar för.
— En bonus är att det även går att boka bilen privat. Det är bara att klicka i ”privat” när man bokar, så går fakturan hem till dig istället. 

Hela Försvarsmakten

När projektet avslutas i juni görs en ordentlig utvärdering med bl a enkätfrågor till alla som deltagit i piloten.
– Sedan får vi se vad som händer, säger Lars-Göran. Om det faller väl ut är det här kanske något som blir verklighet för alla så småningom.
– Vill Försvarsmakten fortsätta med den här verksamheten så måste vi göra en regelrätt upphandling, förklarar Agneta. Vi har fått godkänt från Upphandlingsenheten att göra avsteg för den här piloten under 6 månader, men vill man fortsätta sedan så blir det förmodligen en OPS-prövning.