Första utländska förbandsbesöket för Force Commander

Chefen för Nordic Battlegroup, Force Commander, Brigadgeneralen Stefan Andersson har under två dagar besökt finländska Nylandsbrigaden. Brigaden ska nämligen sätta upp ett kompani som ska ingå i den skyttebataljon som utgör kärnan av NBG. De finska soldaterna som deltog i övningen utgör rekryteringsgrunden för det kompaniet.

Chefen för NBG Stefan Andersson och övningsledaren Jörgen Engroos samtalar under övningen i Finland. Foto: Magnus Bohman/Försvarsmakten
Finska Nylandsbrigaden har ansvaret för att sätta upp bland annat ett skyttekompani till NBG. Här tar soldater hand om en skadad kamrat under en kravallövning.
Finska Nylandsbrigaden har ansvaret för att sätta upp bland annat ett skyttekompani till NBG. Här tar soldater hand om en skadad kamrat under en kravallövning. Foto: Jonas Waltari/Försvarsmakten
Finska Nylandsbrigaden har ansvaret för att sätta upp bland annat ett skyttekompani till NBG. Här tar soldater hand om en skadad kamrat under en kravallövning. Foto: Jonas Waltari/Försvarsmakten

Övningen ägde rum i skärgården utanför Åbo och där ingick också svenska förband ur Amfibiebataljonen, Amf 1. Men fokus för Stefan Anderssons del låg inte på de svenska soldaterna:

– Syftet för mig var att lära känna cheferna och träffa soldaterna ur den finska del som är planerad att ingå i NBG. Men även att höra hur dom ligger till med planering, materiel och bemanning. Mitt fokus har legat på det multinationella perspektivet, säger han.

Det här var Stefan Anderssons första utländska förbandsbesök i egenskap av chef för Nordic Battlegroup. Under hösten kommer han att besöka alla övriga förband ingående i NBG, såväl svenska som utländska (totalt bidrar partnerländerna Finland, Norge, Estland och Irland med 470 soldater).

Vid besöken i Sverige kommer en hel del att handla om rekrytering. Totalt ska drygt 1600 svenska officerare och soldater ingå i Nordic Battlegroup. En del av rekryteringen har redan startat men den stora rekryteringsomgången inleds i mitten av oktober .

– Det är en utmaning för oss att locka till oss killar och tjejer som är beredda på det oförutsägbara som det innebär att jobba i NBG. Jobbet kan ju handla om att snabbt genomföra en tuff insats långt bort men framförallt att stå i beredskap hemma i Sverige, säger Stefan Andersson.