Försökspjäs lämnar Boden

Försökspjäs två har testats färdigt i Boden. Nu går färden till vidare till Karlskoga och leverentören.– Första etappen på resan söderut är Örnsköldsvik. En tiotimmarstripp för egen maskin med en förevisning som avslut, säger Peder Lundberg, en av förarna, tillika officer vid A 9.

Archer, försökspjäs två lämnar Boden för egen maskin mot leverantören. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.
Peder Lundberg, en av förarna under resan.
Peder Lundberg, en av förarna under resan. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.
Försökspjäs två lämnar Boden. Nu närmast för ett antal förevisningar och sedan ska Archer hem till leverantören, BAE System, i Karlskoga. Här förbereds pjäsen inför resan.
Försökspjäs två lämnar Boden. Nu närmast för ett antal förevisningar och sedan ska Archer hem till leverantören, BAE System, i Karlskoga. Här förbereds pjäsen inför resan. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.
Peder Lundberg, en av förarna under resan. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.
Försökspjäs två lämnar Boden. Nu närmast för ett antal förevisningar och sedan ska Archer hem till leverantören, BAE System, i Karlskoga. Här förbereds pjäsen inför resan. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.

Det kommer att bli tomt i Archergaraget ett tag framöver. I alla fall på den plats där försökspjäsen har stått. Under onsdagen startade två officerare en resa tillsammans med Archerpjäsen till BAE systems i Karlskoga. Innan den kommer till slutdestinationen ska den visas vid minst två tillfällen. Den första blir som nämnts i Örnsköldsvik och sedan under vecka 23 vid Markstridsdagarna i Karlsborg. Det sistnämnda är en årligt återkommande mötesplats för Försvarsmakten och försvarsindustrin där de utbyts erfarenheter, tankar och idéer samtidigt med förevisningar och seminarier.

Prototyppjäs tiil hösten

Nu väntas en tid utan Archer i Boden. Men till hösten kommer en ny prototyppjäs som ska användas flitigt för ytterligare försök och tester för att göra pjäsen så bra som möjligt inför den slutliga leveransen. Archersystemet ska enligt planerna börja serielevereras under 2011.
– Under senhösten 2009 kommer den nuvarande officersbesättningen att utbildas på den nya förbättrade prototypen för att kunna genomföra mer försök inför serieproduktionen, säger Peder Lundberg.