Förevisning för högkvarterets personal

I samband med en utrymningsövning av högkvarterets personal passade Ing 2 på att förevisa ammunitionsröjning.

Personal vid Högkvarteret får av Ing 2 en förevisning om ammunitionsröjning. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Gruppchef iklädd full skyddsutrustning på väg fram mot det sönderskjutna objektet.
Gruppchef iklädd full skyddsutrustning på väg fram mot det sönderskjutna objektet. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Speaker Peter Thörn informerade om händelseförloppet.
Speaker Peter Thörn informerade om händelseförloppet. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Roboten skapade stort intresse.
Roboten skapade stort intresse. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Gruppchef iklädd full skyddsutrustning på väg fram mot det sönderskjutna objektet. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Speaker Peter Thörn informerade om händelseförloppet. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Roboten skapade stort intresse. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2

Förevisningen genomfördes utav en av Ing 2:s ammunitionsröjningsgrupper efter förfrågan från Högkvarteret. I avvaktan på att få gå in och jobba igen fick personalen möjlighet att se förevisning i att oskadliggöra improviserad laddning.

Med hjälp av robot som styrdes av operatör sittande i en av Ing 2:s utbildningsbussar sköts objektet sönder. Efter att roboten genomfört sitt arbete skedde en manuell kontroll. Iklädd en cirka 40 kilo tung skyddsutrustning gick gruppchefen fram och kontrollerade och identifierade det söndersprängda objektet. Efter genomförandet fick personalen möjlighet att se närmare på utrustningen och ställa frågor till gruppen.

Förutom denna grupp ansvarar Ing 2 för att bemanna och utbilda ytterligare sju IEDD-grupper och åtta CMD-grupper som ska användas i insatser till Afghanistan och Kosovo. Certifiering av grupperna genomförs av Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum vilka även ger visst utbildningsstöd inför insats.

EOD Explosive Ordnance Disposal, ammunitionsröjning
CMD Conventional Munitions Disposal, röjning av konventionell ammunition
IED  Improvised Explosive Device, anordning som är provisoriskt tillverkad eller placerad på ett provisoriskt sätt och som innehåller ämnen, kemikalier eller materiel som är förstörande, dödliga eller skadliga.
IEDD Improvised Explosive Device Disposal, röjning av IED.