En dag som värnpliktig ubåtsman

Tjänsten som värnpliktig ubåtsman behöver inte alltid utspela sig i havens djup. Då ubåtarna ligger till kaj genomförs ett viktigt underhållsarbete av fartygen samt växeltjänstgöring på andra fartyg. Utöver detta genomförs ständigt kompetenshöjande utbildningar för såväl värnpliktiga som officerare.

Sjömän navigerar. Foto: Ingebrikt Sjövik
Praktisk navigation är ett måste för att kunna bli en duktig sjöman
Praktisk navigation är ett måste för att kunna bli en duktig sjöman Foto: Ingebrikt Sjövik
Praktisk navigation är ett måste för att kunna bli en duktig sjöman Foto: Ingebrikt Sjövik

För de värnpliktiga sjömännen på den andra ubåtsbesättningen bjuder året på ett omväxlande schema. Förutom att verka inom sina befattningsområden på ubåtarna genomför de även andra verksamheter på andra platformar.

Under veckan genomförde delar av den värnpliktiga besättningen navigationsövningar. Efter en teoretisk båtförarutbildning gavs sjömännen möjlighet att få praktisera sina teoretiska kunskaper ombord på Ubåtsflottiljens mindre motorbåtar. Förutom att navigera sig fram i höga hastigheter mellan Blekinge skärgårds öar så har sjömännen även övat på skytte och vapenhantering.