De vet vädret i Somalia

Vid Ledningsregementet i Enköping, flera hundra mil från Somalia, pågår ett arbete som är av stor betydelse för den svenska insatsen i landet. Härifrån levereras nämligen de väderprognoser som avgör förutsättningarna för operation Atalanta.

Fartygen utanför Somalias kust får varje dag väderprognoser levererade till sig från Meteorologi- och Oceanograficentrum vid Ledningsregementet i Enköping. Foto: Sofie Tedenstad
Chefen för Meteorologi- och Oceanograficentrum, Anders Nystrand, tittar på en våghöjdsprognos för Adenviken.
Chefen för Meteorologi- och Oceanograficentrum, Anders Nystrand, tittar på en våghöjdsprognos för Adenviken. Foto: Sofie Tedenstad
Atalanta är namnet på operationen som Sverige deltar i. Styrkan är ledd av EU och har FN-mandat.
Atalanta är namnet på operationen som Sverige deltar i. Styrkan är ledd av EU och har FN-mandat. Foto: Sofie Tedenstad
Personalen vid METOCC arbetar dygnet runt, året runt med att leverera prognoser till Försvarsmaktens enheter i Sverige och i internationella insatser.
Personalen vid METOCC arbetar dygnet runt, året runt med att leverera prognoser till Försvarsmaktens enheter i Sverige och i internationella insatser. Foto: Sofie Tedenstad
Chefen för Meteorologi- och Oceanograficentrum, Anders Nystrand, tittar på en våghöjdsprognos för Adenviken. Foto: Sofie Tedenstad
Atalanta är namnet på operationen som Sverige deltar i. Styrkan är ledd av EU och har FN-mandat. Foto: Sofie Tedenstad
Personalen vid METOCC arbetar dygnet runt, året runt med att leverera prognoser till Försvarsmaktens enheter i Sverige och i internationella insatser. Foto: Sofie Tedenstad

Sverige har nyligen inlett sitt deltagande i den EU-ledda marina styrka som med FN-mandat opererar i Adenviken utanför Somalia. Uppdraget går ut på att skydda fartyg lastade med mat och förnödenheter mot anfall från pirater. Insatsen kallas ME01 och tre av Försvarsmaktens fartyg deltar; korvetterna HMS Malmö och HMS Stockholm samt stödfartyget HMS Trossö.

För att kunna operera är det viktigt för personalen på plats att få information om vilka meteorologiska och oceanografiska förutsättningar som gäller. Dessa levereras till Somalia från Meteorologi- och Oceanograficentrum, METOCC, vid Ledningsregementet i Enköping.
– Vi sammanställer prognoser som mailas ner dagligen, säger Anders Nystrand, chef för METOCC.

Varje dag skickas ett omfattande underlag som innehåller bland annat ljusprognoser, radarräckviddsprognoser och våghöjdsprognoser. Dessa används som ett ingångsvärde för planering och genomförande av fartygens verksamhet.

En gränssättande faktor är våghöjden. För höga vågor gör det svårt för fartygen att verka och materiel kan komma till skada. En annan avgörande faktor är värmen.
– Den största begränsningen just nu är värmen och fuktigheten. Temperaturen ligger på 35-40 grader och luftfuktigheten är väldigt hög. Det kan vara ansträngande för personalen och påverkar förbandets förmåga att verka, säger Anders Nystrand.