C FMLOG lämnar Försvarsmakten

Chefen för Försvarsmaktens Logistik, Peter Wretman, har accepterat ett erbjudande om att bli kommunchef i Eda kommun i Värmland. Han börjar där den 1 september. Vem som kommer att efterträda honom som C FMLOG är inte klart.

Peter Wretman. Foto: Per Josse
– Ibland ställs man inför svåra val, kommenterar Peter Wretman. Jag har trivts i Försvarsmakten och FMLOG, men väljer nu att pröva något helt annat. Det som avgjorde var min familjesituation, med en familj som behöver mig i Värmland. Det har varit fantastiskt spännande att få vara med ända sedan FMLOG grundades. Det är verkligen en resa vi gjort tillsammans och jag är stolt över den utveckling FMLOG har genomgått. Den utmaning jag nu står inför kommer att se helt annorlunda ut, men jag är övertygad om att jag kommer ha stor nytta av erfarenheterna från Försvarsmakten och FMLOG.