Beslut fattat om Uppsala/Ärna flygplats

Försvarsmaktens förslag till regeringen om att avveckla en militär flygplats i Mälardalsområdet är nu beslutat. Bedömningen är att en militär flygplats i Uppsala inte är ett operativt krav och därför ses nedläggning av Uppsala/Ärna flygplats och dess flygplatsverksamhet som en rationaliseringsmöjlighet.

Förändringen omfattar endast del av verksamheten inom Uppsala garnison och avvecklingen beräknas spara cirka 35 miljoner kronor per år. Den berörda personalen, tre civila och 15 yrkesofficerare, är informerad.

– Detta är en av de förändringar i den omvandling som Försvarsmakten nu genomgår. För att innehålla ekonomin i den plan som Försvarsmakten redovisade för regeringen i början av året, så måste planerade åtgärder realiseras. Syftet är att minska fasta kostnader till förmån för insats- och övningsverksamhet, säger Försvarsmaktens produktionschef Göran Mårtensson.

Försvarsmakten ser ett behov av att vid enstaka tillfällen kunna nyttja en flygplats i Storstockholms närhet för incidentberedskap och eventuella övningar. Därför eftersöks en lösning som ger myndigheten möjlighet att basera eget flyg samt nyttjanderätt till flygplatsen. Huvudmannaskapet lämnas när driften av Uppsala/Ärna flygplats övertas av en civil operatör, men kan dock kvarstå i Försvarsmakten intill dess att övergången är genomförd.

Flygplatsområdet som ska avvecklas omfattar endast infrastruktur såsom mark, anläggningar och lokaler som är förknippade med flygplatsdrift. Annan infrastruktur avvecklas inte, vilket innebär att övrig verksamhet vid garnisonen inte påverkas.