Anpassad sjukvårdsberedskap på ME01

HMS Trossös stillaliggande i Adenviken har gjort att sjukvårdsresurserna på förbandet ME01 omdisponeras. Korvetterna kommer att förstärkas med sjuksköterska vid sidan av ordinarie fartygsläkare och sjukvårdare.

Intensivvårdssjuksköterskan Marie Johansson och doktor Carl Johanson i en av HMS Trossös sjukvårdscontainrar. Foto: Hannah Larsson/ME01/Försvarsmakten

Marinöverläkaren Carl Johanson är förbandets stabsläkare, tillika narkosläkare, i den traumagrupp som skapats vid ME01 för att ha beredskap till livräddande kirurgi. Traumagruppen har sin arbetsplats på HMS Trossö, det fartyg som på grund av ett trasigt lager i propellerhylsan, nu ligger till ankars i Adenviken.
– De uppgifter som den svenska styrkan ställs inför kommer därför att anpassas, säger Carl Johanson. Vi vidtar tre åtgärder, vårt uppträdande anpassas så att vi kan möta den förändrade sjukvårdsförmågan, vi förstärker sjukvårdsbemanningen på korvetterna och vi samverkar i högre utsträckning med andra länders fartyg som har sjukvårdsresurser och helikopter ombord och vi tar reda på hur de rör sig i Adenviken.
De svenska korvetterna kan användas som sjögående ambulans till det militära sjukhuset i Djibouti. Med förstärkt sjukvård ombord kan skadade i högre utsträckning vårdas ombord under förflyttning dit.

HMS Trossös stillaliggande innebär att traumagruppens förmåga till livräddande kirurgi inom två timmar inte kan utnyttjas av korvetterna, men detta kompenseras alltså delvis med förstärkt sjukvård på korvetterna som inlett sitt arbete i det ansvarsområde i Adenviken som svenska styrkan tilldelats.
– Trots att vi inte har förmåga till livräddande kirurgi, kan vi ändå vårda skadade och rädda liv, säger Carl Johanson.
Styrkechefen Magnus Jönsson är förhållandevis nöjd:
– Den uppkomna situationen är givetvis inte vad vi hade förväntat oss men genom att anpassa oss, minskar vi riskerna. Förbandet är begränsat i jämförelse med hur det hade sett ut om alla tre fartygen varit fullt operativa. Det viktigaste just nu är att korvetterna fortfarande kan lösa huvuddelar av uppgifterna i Adenviken.