Ambassadörsbesök vid förbandet

Tre personer med mångårig erfarenhet av Afrika har besökt ME01. Två ambassadörer och en försvarsattaché synade förbandet i sömmarna.

I maskincentralen fick Percy Hansson, Jöran Bjällerstedt och Jens Odlander en intressant pratstund med Glenn Ljung. Foto: Hannah Larsson
-Från den här platsen styrs HMS Stockholm, visar Mikael Lilja Jöran Bjällerstedt medan Jens Odlander fotograferar.
-Från den här platsen styrs HMS Stockholm, visar Mikael Lilja Jöran Bjällerstedt medan Jens Odlander fotograferar. Foto: Hannah Larsson
I intensivvårdscontainern visade Marie Johansson sjukvårdskapaciteten för Jöran Bjällerstedt, Percy Hansson och Jens Odlander.
I intensivvårdscontainern visade Marie Johansson sjukvårdskapaciteten för Jöran Bjällerstedt, Percy Hansson och Jens Odlander. Foto: Hannah Larsson
-Från den här platsen styrs HMS Stockholm, visar Mikael Lilja Jöran Bjällerstedt medan Jens Odlander fotograferar. Foto: Hannah Larsson
I intensivvårdscontainern visade Marie Johansson sjukvårdskapaciteten för Jöran Bjällerstedt, Percy Hansson och Jens Odlander. Foto: Hannah Larsson

När korvetterna och HMS Trossö var åter vid kaj efter första veckan till sjöss, passade Sveriges ambassadörer för Somalia/Kenya samt Etiopien/Djibouti, Jöran Bjällerstedt respektive Jens Odlander och försvarsattachén Percy Hansson på att besöka förbandet.

Två intensiva dagar bjöd på många intressanta samtal med ME01:s samtliga enheter.
– Vi vill se hur de politiska besluten som tagits i Sverige om insatsen tillämpas i verkligheten i insatsområdet, förklarade Jens Odlander.

Besökte underhållsenheten

 kontorscontainern på den franska flygbasen, där den landbaserade underhållsenheten (UhE) arbetar, handlade frågorna mycket om hur man knyter kontakter för att förbereda insats i ett nytt operationsområde. 

– Efter hand som förberedelserna inför insatsen fortsatte, växte antalet personer som behövs för att stödja fartygen till sjöss, sade UhE-chefen Per Wirdeman.

Här tar man emot gods från och till Sverige, fixar transporter och tillstånd, tar emot och skickar post, stöder personalen och servar fartygen med reservdelar och annat.

Utrustning visades

Ombord på korvetten HMS Malmö, tillfälligt förtöjd i hamnen i Djibouti, hade skyddsstyrkan förevisning av sin utrustning. Besökarna fick information om automatgevär (AG90), automatkarbin (AK5D), pistol 88 och skyddsstyrkans säkerhetsutrustning.

Rundturen i HMS Stockholm gav en god inblick i hur de tre enheterna som ingår i ME01, de två korvetterna samt stöd- och ledningsfartyget, jobbar tillsammans till sjöss med de uppgifter styrkan ställs inför.

Glenn Ljung stod för den guidade turen i stöd- och ledningfartyget HMS Trossös maskinrum.
– Här handlar det inte bara om maskinerna, utan vi har totalbilden av hur fartyget mår.

Ambassadörerna och försvarsattachén lämnade förbandet med starka intryck.
– Vi känner oss stolta över att ha fått se den maritima styrka som vi länge sett fram emot skall operera i Adenviken, sade Percy Hansson.