Action, strid och senapsgas

Under helgen har hemvärnet, de nationella skyddsstyrkorna, skyddat, bevakat och eskorterat de internationella CBRN-förbanden ingående i SkyddC Reccexövning. Det är 611. hemvärnsbataljonen med 208 soldater som har övat i, med och kring Reccex.

Hemvärnet och den lokala polisen bevakar en byggnad. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Brännskada med blåsor omhändertas och rapporteras. Hur upptäcker man att det är senapsgas?
Brännskada med blåsor omhändertas och rapporteras. Hur upptäcker man att det är senapsgas? Foto: Carola Hörnemalm / Försvarsmakten
Foto: Carola Hörnemalm / Försvarsmakten
Brännskada med blåsor omhändertas och rapporteras. Hur upptäcker man att det är senapsgas? Foto: Carola Hörnemalm / Försvarsmakten
Foto: Carola Hörnemalm / Försvarsmakten

På lördagsmorgonen får andra insatsplutonen i uppgift att ta och säkra ett bebyggt område för att norska CBRN-enheten ska kunna gå in och göra en insats. Det förmodas finnas kemikalier, fientliga soldater och civilbefolkning på området och insatsen planeras efter förutsättningarna.
– Skapa flyt. Vi är snabba, inte genom att springa utan genom att inte stanna, säger plutonchefen Pålsson när soldaterna förövar passager genom byggnader.

När plutonen ska säkra området händer allt snabbt. Bandvagnar rullar in, soldaterna urlastar och intar sina positioner. De kommunicerar med civilbefolkningen och flyttar dem till ett säkrare ställe. En soldat ur fientlig trupp kommer utspringande och öppnar eld som genast besvaras. Fienden är nedkämpad och sjukvårdskedjan sätts igång.
– Direkt i första lägenheten var vi tvungna att vidta åtgärder. Till att börja med var det ett helt kemlabb där samtidigt som vi var tvungna att både skyddsvisitera folk och se till att få ut dem ur lägenheten, säger Pålsson.

När uppgiften är löst rapporteras läget direkt till norska CBRN-enheten som går in med sitt team och gör sin insats.
– Det här är en realistisk övning. Hemvärnet, nationella skyddsstyrkorna skyddar, bevakar och eskorterar de nordiska CBRN-förbanden när de ska fullgöra sina uppgifter. CBRN-förbanden ska ges möjlighet att göra sina insatser på ett säkert sätt, det säkerställer hemvärnet, säger chefen för Västerbottensgruppen, Torbjörn Lundkvist.