70 sekunder till insats

Ett flygplanhaveri ställer höga krav på snabba insatser och bra samordning. I veckan övade flygplatsräddningstjänsten, flygledningen och garnisonens sjukvårdsfunktion insats vid flygplanhaveri. Vid övningen användes tre nya räddningsbilar, som tidigare i år levererats till Försvarsmakten.

Räddningsbil Typ 1 gör insats vid flygplanhaveri. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Räddningsbil Typ 1 i beredskap för nästa insats.
Räddningsbil Typ 1 i beredskap för nästa insats. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Räddningsbil Typ 1 i beredskap för nästa insats. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Inom 70 sekunder från larm skall flygplatsräddningstjänsten kunna påbörja släckningsarbete vid ett flygplanhaveri. Denna tid omfattar allt från påklädning, ilastning och framkörning till haveriplatsen. Under denna tid går också larm till garnisonens sjukvårdsresurser, SOS Alarm och ARCC, som är den civila flygräddningen.

På F 7 leds släckningsarbetet av en officer, särskilt utbildad för flygplatsräddningstjänst, medan personalen i flygplatsräddningsstyrkan är från den kommunala räddningstjänsten. Denna personal, som är placerade i flygplatsräddningstjänsten, får en specialutbildning i flygplatsräddningstjänst som genomförs i flottiljens regi.

Övningen inleddes på förmiddagen med information om organisationen vid ett haveri samt en diskussion om hur de olika insatsfunktionerna skall samverka och samordnas. Vid ett haveri larmas förutom flygplatsens egen räddningstjänst, även den kommunala räddningstjänsten, som tar över insatsledningen när de anländer till haveriplatsen. På samma sätt tar den civila sjukvårdstjänsten över ledningen av sjukvården.

Nya räddningsbilar

I övningen ingick tre nya räddningsbilar som levererats till Försvarsmakten i januari i år. Under våren har den kommunala räddningstjänsten genomgått en grundläggande utbildning avseende materielkunskap och handhavande. Denna utbildning utmynnade sedan i den här övningen.

De nya räddningsbilarna har mer än dubbelt så mycket släckmedel som de gamla, och kanonens kastlängd ökar från 45 till 85 meter.