Värnpliktsrådet besökte Helikopterflottiljen

Värnpliktsrådet har den 21-23 april genomfört ett så kallat generalbesök vid Helikopterflottiljen. Värnpliktsrådet fick en bra bild av verksamheten och uppskattade besöket.

Värnpliktsrådet genomförde generalbesök vid Helikopterflottiljen. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten

Ett generalbesök innebär att ett förband inom respektive försvarsgen väljs ut, för en mer grundlig undersökning och där hela rådet deltar och i år är det alltså Helikopterflottiljen som får flygvapnets generalbesök.
– Helikopterflottiljen är det förband från flygvapnet som har flest värnpliktiga för tillfället och det var just därför vi valde det förbandet, säger Katja Adolphson, flygvapenansvarig i Värnpliktsrådet.

Vid sitt besök på Helikopterflottiljen har Värnpliktsrådet bland annat studerat värnpliktsutbildningen, organisation, civilt meritvärde, kvinnligt nätverk, de värnpliktigas medinflytande med mera.

Värnpliktsrådet kan konstatera att de värnpliktiga som finns i Kvarn är en prioriterad grupp mot afghanistanstyrkan FS19, de är oerhört motiverade och de upplever att de får en bra utbildning och att de trivs i sina grupper.
– Jag är imponerad av att det är så pass bra här på flottiljen, säger Katja Adolphson.
Helikopterflottiljen har ett bra attitydarbete, där man poängterar att alla ska behandlas som en medarbetare. Här kan man dock vidareutveckla arbetet och även försöka skapa en insatsattityd, eftersom det är viktigt att ha rätt attityd redan från början för att sedan ta den med sig vid en insats. Värnpliktsrådet förespråkar också 10 minuter toalettpaus, för att samtliga värnpliktiga ska hinna med att uträtta sina behov.

Avslutningsvis vill Värnpliktsrådets ordförande Oscar Rosén ge Helikopterflottiljens plutonsledning ”en ros”, då de värnpliktiga uttrycker att de har riktigt bra befäl, att de har en bra mix och att de kompletterar varandra samt att kanalerna för att påverka fungerar bra.