Värnpliktiga positiva till frivillighet

Tjänstgöringen uppfattas som frivillig och intresset för officersyrket och internationell tjänstgöring visar en positiv tendens. Det framgår av Försvarsmaktens årliga attitydundersökning av alla utryckande värnpliktiga under 2008.

Den positiva uppfattningen att det är meningsfullt att göra värnplikten och att man utvecklas som människa har också ökat.
– Utvecklingen avseende kränkningar, diskriminering och otillåten bestraffning går också åt rätt håll. Vilket är mycket glädjande, säger Patrik Dahle ställföreträdande personaldirektör i Försvarsmakten.

Värnpliktiga kvinnor är fortfarande mer utsatta för kränkningar än värnpliktiga män. Och då handlar det främst om värnpliktiga som kränker varandra.

En majoritet, cirka 77 procent av de värnpliktiga anser också att utbildningen varit så bra att de är beredda att gå ut i strid.

Syftet med attitydundersökningen är att se vilken uppfattning de värnpliktiga har om sin egen utbildning. 

Arbetet med undersökningen sker tillsammans med Försvarshögskolan och totalt är det sjätte året som den genomförs. Från och med 2006 genomförs den varje år på den utryckande värnpliktskullen.

Vid eventuella frågor angående undersökningen går det bra att kontakta Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet i Halmstad, telefon 035-266 20 00. Hela undersökningen och missiv finns under relaterad information.