Värnpliktiga deltog i Nationellt Skydd

Värnpliktiga från Skånings kompani deltog i den övning som regementet har haft för sina hemvärnsbataljoner.

För att ”störa” hemvärnssoldaterna i vakten till F 7-området spelade de värnpliktiga soldaterna upp en demonstration. Foto: Camilla Broberg/Försvarsmakten
Personal från bataljonsledningen kom ut till demonstranterna för att prata med dem.
Personal från bataljonsledningen kom ut till demonstranterna för att prata med dem. Foto: Camilla Broberg/Försvarsmakten
Personal från bataljonsledningen kom ut till demonstranterna för att prata med dem. Foto: Camilla Broberg/Försvarsmakten

För att skapa bra situationer för hemvärnssoldaterna spelade de värnpliktiga från Skånings b-styrka. Att vara b-styrka behöver inte innebära att soldaterna ligger på var sin sida och skjuter på varandra utan tvärtom, det finns en mängd olika situationer de kan uppträda i för att utmana hemvärnsoldaterna.

Vid övningen Nationellt Skydd hade hemvärnet bland annat som uppgift att skydda och bevaka Skaraborgs flygflottilj F 7. De värnpliktiga soldaterna testade bland annat bevakningen genom att försöka nästla sig in på många olika sätt.

För de värnpliktigas del kommer momenten i övningen som ett led i deras utbildning. Det är 15 veckor sedan de ryckte in och nu börjar de komma så långt i sin utbildning att de i grupp ska kunna lösa uppgifter självständigt. Under övningen har de fått order om vad de ska utföra för moment och så har de själva löst uppgiften. Efter varje del har deras befäl kunnat följa upp och utvärdera.

Nästa steg i utbildningen för de värnpliktiga soldaterna är att påbörja befattningsutbildningen, de ska kunna verka som vakt- och insatssoldater. De kommer även fortsätta med sin utbildning som skyttesoldater så att den dagen när det är dags för utryckning så är de välutbildade skyttesoldater som, om de vill, kan söka internationell tjänst.