Varna-rädda-larma-släck!

Trafikolyckor står för en stor del av skade- och tillbudsstatistiken. Därför genomför förband regelbundet speciella dagar med trafiksäkerhetsutbildning.

Under trafiksäkerhetsdagarna visade Attunda brandkår hur man sågar av taket på en skadad bil och hur man tar ut skadade. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Brandinspektör och styrkeledare Ronny Ramberg tycker det är viktigt att kunna arbeta förebyggande med trafiksäkerhetsfrågor.
Brandinspektör och styrkeledare Ronny Ramberg tycker det är viktigt att kunna arbeta förebyggande med trafiksäkerhetsfrågor. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Brandinspektör och styrkeledare Ronny Ramberg tycker det är viktigt att kunna arbeta förebyggande med trafiksäkerhetsfrågor. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Trafiksäkerhetsutbildningen pågår året runt och anpassas efter hur långt soldaterna har kommit i sin värnpliktsutbildning.
– I början handlar det mycket om vikten av att använda bilbälte. När det sedan blir dags för övning måste de veta hur man lastsäkrar på rätt sätt, säger trafiklärare Jens Lövgren.

En viktig del i trafiksäkerhetsarbetet är att utbilda trafiksäkerhetsinformatörer. De har till uppgift att hjälpa sina kamrater med trafiksäkerhetsfrågor under värnpliktsutbildningen. Informatörerna är frivilliga värnpliktiga som fungerar ungefär som skyddsombud, fast inom trafikfrågor.
– Informatörerna hjälper till att hålla koll på säkerheten när det är övning. De hjälper till att säkerställa att fordonsförarna får tillräckligt med sömn. Deras uppgift är att stötta sina kamrater på ett bra sätt, och om de vill ha hjälp från oss lärare så kan de ringa dygnet runt, säger Jens Lövgren.

Varje år organiserar Livgardet trafiksäkerhetsdagar för värnpliktiga och anställda. Under dagarna hjälper trafiksäkerhetsinformatörerna till som instruktörer. Sedan en tid tillbaka deltar även brandkåren i Attunda.
– Det här är ett suveränt tillfälle för oss att få komma ut och informera, och vi är mycket glada för samarbetet. Under två dagar utbildar vi 500 ungdomar i körkortsåldern, säger Ronny Ramberg, brandinspektör och styrkeledare.

Utbildningen är användbar även utanför Försvarsmakten.
– Vi har fått lära oss hur man håller stadigt i en skadad, hur man tar sig ur en bil som ligger upp och ned och hur trötthet påverkar omdömet, säger Karl Lundin, en av deltagarna.
– Jag har inte tagit körkort än, och för mig var det nyttigt med utbildningen, säger Wiktor Jonsson.
En viktig sak som soldaterna fick lära sig är hur man ska bete sig vid en olycksplats.
– Varna andra så att inte fler råkar illa ut, rädda liv, larma och släck bränder, säger Ronny Ramberg.