Välplanerat eldöverfall mot svenska soldater

Svenska soldater och afghansk polis har utsatts för ett eldöverfall med eldhandvapen, kulsprutor, raketgevär och handgranater. En afghanska polis dödades och två skadades i attacken som ägde rum igår kväll cirka 30 kilometer väster om Mazar-e-Sharif i området Chahar Bulak.

Chahar Bulak, platsen för eldöverfallet mot de svenska soldaterna. Foto: Johannes Breitholtz/Försvarsmakten

Eldöverfallet inleddes med att soldaterna blev beskjutna med finkalibrig eld och understödsvapen. Därefter utbröt en eldstrid och den svenska enheten backade två hundra meter. Soldaterna lämnade fordonen och intog stridsställning i ett dike. Därifrån avancerade hälften av soldater mot polisens fordon medan de andra understödde med nedhållande eld. 

Framme vid poliserna började de svenska soldaterna ge första hjälpen. Soldaterna som utsattes för eldöverfallet ingår i 312:e luftburna skvadronen från K 3.
– Våra soldater agerade föredömligt och med hög professionalism. De räddade troligtvis livet på poliserna, säger överste Håkan Hedlund, kontingentschef i Afghanistan.

Angriparna drog sig tillbaka och soldaterna säkrade platsen. ISAF evakuerade snabbt de skadade med helikopter och transporterade dem till ISAF:s fältsjukhus. Attackflygplan genomförde överflygningar och var redo att understödja de svenska soldaterna på marken.

Det svenska PRT:t skickade också ut förstärkningar till området och fortsatte operationen enligt plan. En soldat har angett att han har nedsatt hörsel efter striden och en soldat har en lätt skada i en hand.

Området väster om Mazar-e-Sharif har under en längre tid präglats av oro. Talibananknutna grupperingar har genomför sprängdåd, anfall mot polisstationer och avrättningar av civila. 

Den svenska styrkan i Afghanistan har som uppgift att stödja de afghanska myndigheterna med arbetet för säkerhet och stabilitet i det svenska ansvarsområdet i norra Afghanistan.