Uppsala garnison hälsodiplomerad

På torsdagen fick chefen för Uppsala garnison ta emot beviset på att garnisonen nu är en hälsodiplomerad arbetsplats.

– Jag är väldigt glad och stolt över att ta emot det här diplomet, sa garnisonschefen Johan von Knorring. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

I samband med Uppsala garnisons hälsomässa på torsdagen delades diplomet för hälsodiplomeringen ut av Korpens coach Christin Berg. Garnisonen är nu den enda hälsodiplomerade arbetsplatsen i Försvarsmakten.

– Hälsa handlar inte bara om fysisk aktivitet, utan att man ser på vad medarbetarna behöver för sin hälsa och det kan vara väldigt individuellt, berättar Christin Berg.

Uppsala garnison påbörjade sitt arbete med hälsodiplomering i januari 2008. Först gjordes en medarbetarundersökning om hur medarbetarna såg på sin hälsa och vilka behov och önskemål de hade. Det låg sedan till grund för de mål som sattes upp för arbetet.

– Vi har bland annat utbildat många chefer i hälsofrämjande ledarskap. Deras behov och önskemål kommer att utgöra grunden för hur vi går vidare, berättar garnisonens hälsopedagog Anna Åberg. Vi har också ett stort utbud av kurser och motionspass, det är nog det som medarbetarna märker av mest.

Hälsodiplomering är ett koncept som tagits fram av Korpen och som innebär att arbetsplatsen jobbar strukturerat med hälsofrågor. Tillsammans med en coach från Korpen gör man en analys av vilka behov som finns och utifrån det planerar man åtgärder. Sedan genomför arbetsplatsen åtgärderna och efter en avstämning diplomeras arbetsplatsen. Diplomet visar att hälsofrågor är högt prioriterat och att man har rutiner för hur man ska arbeta med hälsa. Hälsodiplomeringen är sedan giltig i två år innan den måste förnyas.