Tolgfors besökte ME01

Försvarsminister Sten Tolgfors (M) har besökt förbandet ME01 som snart påbörjar arbetet med att skydda och eskortera fartyg i Adenviken. "Utan eskort av er blir det inga matleveranser och utan matleveranser kommer vi att få se svält", sammanfattade han den viktiga uppgiften i farvattnen utanför Afrikas horn.

Sten Tolgfors samtalar med personalen i förbandet ME01. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
Sten Tolgfors.
Sten Tolgfors. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
Sten Tolgfors. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

De senaste veckornas fortsatta attacker mot och kapningar av handelsfartyg i Adenviken har gjort att fokus i media har riktats mot ME01. Förbandet ingår i den EU-ledda styrka som ska skydda och eskortera främst FN:s mattransporter i Adenviken utanför Somalia. Den svenska styrkan inleder sin operation den 15 maj.

Försvarsminister Sten Tolgfors (M) besökte förbandet under dess utbildning på Livgardet utanför Stockholm.
– Insatsen utanför Somalias kust kommer att märkas även i Sverige genom att ni säkrar förutsättningarna för internationell handel. Jag och regeringen vill framföra vårt tack till er alla, sade försvarsministern till ME01.

Den korta startsträcka som förbandet haft sedan regeringens beslut att delta i EU-insatsen togs i december, visar på marinens förmåga att mobilisera Sveriges maritima försvarsförmåga.
– Marinstridskrafterna ska verka med andra länders förband i eller utanför närområdet med stående förband för ökad tillgänglighet och professionalism.

Sten Tolgfors passade på att träffa ledningsgrupp och förtroendemän bland sjömännen för att fråga om deras förväntningar inför insatsen.
– Det känns kul. Det mest negativa är väl att lämna familjen hemma. Men de har sett vad det här betyder för mig och är stolta över att jag åker, sammanfattade gnisten Emmelie Olsson sina känslor.