Styrka genom samarbete

20 grader i solen, nästan vindstilla. Perfekt väder för lediga, mindre lyckat för alla som deltar i en civil och militär ledningsövning i Skåne. Scenariot är lokalt snökaos och storm.

Lennart Larsson, säkerhetssamordnare i Lunds kommun, Ulf Larewall, Hemvärnet och Claes Schlyter, säkerhetschef för Eon. Foto: Stefan Söderberg, Försvarsmakten
Lennart Svensson, ordförande för North European Societal Security Training.
Lennart Svensson, ordförande för North European Societal Security Training. Foto: Anja Edvardsson, Försvarsmakten
Marianne Ransmyr, underrättelseassistent, tycker att det är bra att öva tillsammans med civila myndigheter.
Marianne Ransmyr, underrättelseassistent, tycker att det är bra att öva tillsammans med civila myndigheter. Foto: Stefan Söderberg, Försvarsmakten
Lennart Svensson, ordförande för North European Societal Security Training. Foto: Anja Edvardsson, Försvarsmakten
Marianne Ransmyr, underrättelseassistent, tycker att det är bra att öva tillsammans med civila myndigheter. Foto: Stefan Söderberg, Försvarsmakten

Övningen var från början enbart en militär övning för hemvärnet, men den har sedan växt och nu deltar även olika civila delar inom ramen för samarbetet Northern European Societal Security Training. Det är ett samarbete för att öva samhällssäkerhet. Förutom P 7 ingår bland annat Länsstyrelsen i Skåne, Lunds kommun, Malmö stad, Eon, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (se hela listan till höger). Inför övningen hölls en utbildning under två dagar, och efteråt kommer en utvärdering att samla erfarenheterna.

Övningen är en så kallad ledningsträningsövning, där man övar ledning och ansvar mellan olika enheter. I övningen ingår bland annat brigadstaben och hemvärnsbataljonerna från P 7, Lunds kommun och Malmö kommun. Som rådgivare och utbildare har det funnits personal från bland annat polisen, länsstyrelsen och energibolaget Eon.

Ordföranden för North European Societal Security Training, Lennart Svensson, har det övergripande ansvaret för de tre delarna utbildning, övning och utvärdering.
– Den här övningen visar att det finns ett stort behov av samverkan och att lära av varandra. Att vi träffas här har också ökat förutsättningarna för att vi ska kunna göra det framöver, säger han.
Han trycker särskilt på vikten av att känna till varandras arbete och ansvar.
– Många aktörer är fokuserade på att förbättra sitt eget system – men världen är inte bara komplicerad, den är komplex. I svåra situationer måste vi förstå även hur de vi arbetar tillsammans med gör. I dag finns ingen bra plats där vi kan öva tillsammans – men det kan vi göra inom ramen för det här samarbetet, säger han.

En av deltagarna i övningen är Lennart Larsson, säkerhetssamordnare på Lunds kommun.
– Det här är bra. Vi har fått inblick i varandras verksamhet. Själv kände jag inte till så mycket om Försvarsmakten och vilka resurser de har – och vilka resurser de inte har, säger han.

Ulf Larewall, samverkansofficer i övningen och ställföreträdande bataljonschef i 111.e hemvärnsbataljonen, håller med.
– Det saknas kunskaper om vad andra gör. Nu har vi verkligen kommunen med – annars är det lätt gjort att planera för sådant man tror att andra har, inte för sådant man vet att de har, säger han.

Claes Schlyter, säkerhetschef för Eon, har en roll som sakkunnig.
– Det här är viktigt för oss. Det här är ju våra kunder. Vårt ansvar är inte att ta hand om kommuninvånarna vid en kris som den här – men vårt samhällsansvar är viktigt och därför är också samarbetet med näringslivet och olika myndigheter det. Här kan vi lära oss mer om hur samhällets krishantering är uppbyggt, och jag kan lära andra mer om vår strategi och våra möjligheter. Jag är glad att övningar som den här kommer till stånd.

Överstelöjtant Peter Nilsson, biträdande övningsledare, är väldigt nöjd. Inte minst uppskattar han det civila tillskottet.
– Förra året på motsvarande övning fick vi synpunkter i utvärderingen på att det borde ha varit fler civila delar med. Övningen har blivit bättre än om vi gjort det själva, och det kom till nytta för andra myndigheter, säger han.

För hans del blev även planeringen lärorik.
– Det militära vet jag hur det fungerar. Men nu var vi tvungna att sätta oss in i alla lagar och regler som gäller i en krissituation. Vem får göra vad? Vem bestämmer vad? Hur går det till? Nu under övningen har det blivit ännu tydligare – ibland måste saker och ting ställas på sin spets för att man verkligen ska förstå komplexiteten i olika situationer.