Stridsflygenhet 02 redo

För att Sverige ska kunna vara delaktiga i olika internationella insatser anmäler regeringen så kallade registerförband till FN, EU och Nato. Stridsflygenhet 02 är ett sådant förband som i dagarna utvärderas inom ramen för PFF, Partnerskap för fred. Avsikten med utvärderingen är att anmälda förband ska ha en standardnivå och ett gemensamt synsätt vid deltagande i internationella insatser.

Med NBC-utrustning, skyddsmask, är det betydligt svårare att klargöra en Jas 39 Gripen. Foto: Pernilla Bökman /Försvarsmakten

Under en veckas tid har det funnits Natoföreträdare på F 17 som grundligt rannsakat förbandet SE 02:s förmågor och utbildningsnivåer. En fastställd evalueringsplan ligger till grund så att kontrollerna inte förbiser någon detalj oavsett om det är på soldatens teoretiska eller praktiska kunskapsnivå.

För att varje enskild soldats förmåga att agera i olika situationer ska säkras genomförs kontroll av grundläggande soldatkunskaper. 20 procent av förbandet väljs slumpvis ut av utvärderingspersonalen för att genomföra de olika evalueringsmomenten. Under veckan har soldaterna prövats i det mesta som de kan komma att utsättas för vid en eventuell insats. Deras förmåga i vapenhantering, sjukvård, hantering av egen skyddsutrustning och klargöring av flygplan har synats för att passa kraven.

Mot slutet av veckan sätts soldaternas precision och spetskompetens på prov då de utsätts för något utöver det vanliga. I full strids- och skyddsutrustning ska de klargöra stridsflygplanet, JAS 39 Gripen.
– Vi ska öva på att göra vårt jobb i de värsta tänkbara situationerna, säger en av soldaterna.

Hans Evenstedt, flygplanstekniker på förbandet, har precis gått igenom testerna för den enskilda soldatens åtgärder vid gasanfall. Enligt Evenstedt är det intressant och nyttigt att ta del av andra nationers synsätt och perspektiv på hur olika momenten bör genomföras.
– Det ger oss möjligheter att se över våra fördelar men även våra brister så att de kan åtgärdas, säger Evenstedt.