Specialutbildning för brandstyrka på väg till Afghanistan

Den brandstyrka som står för brandsäkerheten under FS17:s mission har under en vecka hårdtränat i Halmstad. Under vecka 13 genomförde FS17 kompletterande brandutbildning på Flygbas/R3-avdelningen vid Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS), med handplockad personal ur förbandet.

Brandsoldater ur FS 17 tränar för att avlösa nuvarande styrka i Afghanistan. I april-maj reser brandsoldaterna och 400 andra soldater till Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan. Foto: Conrad Cherek/Försvarsmakten
För att svetsas samman har brandstyrkan vid FS17 hårdtränat vid FMTS i Halmstad.
För att svetsas samman har brandstyrkan vid FS17 hårdtränat vid FMTS i Halmstad. Foto: Conrad Cherek/Försvarsmakten
– Det här var en bra och mycket värdefull utbildning. Vi är nu ett starkt lag med samsyn på hur våra uppgifter ska lösas, säger brandskyddsansvarige Sven Erik Nörell.
– Det här var en bra och mycket värdefull utbildning. Vi är nu ett starkt lag med samsyn på hur våra uppgifter ska lösas, säger brandskyddsansvarige Sven Erik Nörell. Foto: Conrad Cherek/Försvarsmakten
Sju brandsoldater och två ledare ur FS17 övade och koordinerade sig inför missionen i Afghanistan.
Sju brandsoldater och två ledare ur FS17 övade och koordinerade sig inför missionen i Afghanistan. Foto: Conrad Cherek/Försvarsmakten
För att svetsas samman har brandstyrkan vid FS17 hårdtränat vid FMTS i Halmstad. Foto: Conrad Cherek/Försvarsmakten
– Det här var en bra och mycket värdefull utbildning. Vi är nu ett starkt lag med samsyn på hur våra uppgifter ska lösas, säger brandskyddsansvarige Sven Erik Nörell. Foto: Conrad Cherek/Försvarsmakten
Sju brandsoldater och två ledare ur FS17 övade och koordinerade sig inför missionen i Afghanistan. Foto: Conrad Cherek/Försvarsmakten

Personalen har utbildats för att kunna hantera en plötsligt uppkommen situation, till exempel en brand. Att personal tillhörande National Support Element (NSE) valdes ut är för att den företrädesvis har sin huvudtjänst inne på Camp Northern Lights strax utanför Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan. Brandstyrkan kommer att finnas i beredskap dygnet runt.

På plats vid FMTS FlygbasA/R3 genomförde brandstyrkan både teoretiska och praktiska övningar i R3:s lokaler som är placerade nära flygplatsens bansystem. Övningarna som genomfördes var av mer djupgående karaktär än de som styrkan i övrigt gått igenom under sin utbildning på Livgardet utanför Kungsholmen. Den personal som inte specialutbildats ska kunna hantera den lättare brandutrustning som finns på plats inne på campen, medan specialstyrkan sköter den lite tyngre utrustningen.

Övningarna som planerades och genomfördes av FS17-personal föll mycket väl ut med bra slutresultat med genomförda moment och ett starkt självförtroende, men framförallt förtroende för den brandutrustning som finns på campen i Afghanistan. Innan övningarna startade hade personalen vid FMTS R3 lagt en bra grund för att lyckas genom att ta fram den utrustning som brandmännen vid FS17 har behov av.

– Det har varit en jättebra utbildning. Nu är vi samtränade för att kunna angripa alla bränder på plats nere i Afghanistan. Vi har fått testa oss ordentligt och de har dagarna gör att vi är samtränade och vi kan förhindra problem som annars kan uppstå på plats, säger brandskyddsansvarige Sven Erik Nörell.

Under de paktiska momenten utarbetades en taktik för att kunna bekämpa en brand med två till tre personer som släcker med strålrör och pulver för att kunna verka med slagkraft och nå framgång.

Brandskyddet vid FS17 är en fråga som berör alla i förbandet och inte bara den utbildade styrkan eftersom förbandets brandskyddspolicy är uttalad att gälla samtliga i förbandet. Det i sin tur ger i slutändan ett gott systematiskt brandskyddsarbete, SBA.