Soldaterinran för insatssoldater

I strålande vårsol meddelades de senast inryckta soldaterna vid 5.insatspluton Soldaterinran vid en högtidlig ceremoni på övningsfältet Ränneslätt i Eksjö.Soldaterna marscherade till ceremonin direkt från en övning i full stridsutrustning och ställde upp på snörräta led.

Soldaterna vid 5.insatspluton meddelades Soldaterinran vid en ceremoni på övningsfältet Ränneslätt. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Slitna efter en övning men med skärpa i blicken tog soldaterna emot Soldaterinran.
Slitna efter en övning men med skärpa i blicken tog soldaterna emot Soldaterinran. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Ställföreträdande regementschef, överstelöjtnant Bo-Anders Jansson (tv) och regementspastor Igge Alenius ledde ceremonin.
Ställföreträdande regementschef, överstelöjtnant Bo-Anders Jansson (tv) och regementspastor Igge Alenius ledde ceremonin. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Traditionsgrupperna Smålands Husarer och Smålands Karoliner är ett naturligt inslag vid högtidliga tillfällen på Ing 2.
Traditionsgrupperna Smålands Husarer och Smålands Karoliner är ett naturligt inslag vid högtidliga tillfällen på Ing 2. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Slitna efter en övning men med skärpa i blicken tog soldaterna emot Soldaterinran. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Ställföreträdande regementschef, överstelöjtnant Bo-Anders Jansson (tv) och regementspastor Igge Alenius ledde ceremonin. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Traditionsgrupperna Smålands Husarer och Smålands Karoliner är ett naturligt inslag vid högtidliga tillfällen på Ing 2. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2

Vid en ceremoni inramad av regementets fana och traditionsgrupperna Smålands Husarer och Smålands Karoliner meddelades soldaterna Soldaterinran av ställföreträdande regementschefen överstelöjtnant Bo-Anders Jansson. Soldaterna fick lyssna till både regementets marsch och igenkänningssignal. De fick också förklarat för sig varför regementets fana fått sitt utseende och vilka traditioner regementet för.

I sina tal till soldaterna påtalade både ställföreträdande regementschefen och bataljonschefen, överstelöjtnant Michael Ginér, vikten av att de allvarligt överväger framtida internationell tjänstgöring.
– Alla har en uppgift och behövs i vår insatsorganisation, sa Michael Ginér.

Soldaterinran blev också det första officiella elddopet för den nytillträdde regementspastorn, Igge Alenius, som höll korum under ceremonin. I sin betraktelse talade han om vikten av att våga ta ansvar både för sig själv och andra. Samtidigt ska man veta att man inte är ensam, kraft kommer till människan från många håll, sa regementspastorn.

Traditionsgrupperna Smålands Husarer och Smålands Karoliner är ett naturligt inslag vid alla högtidliga tillfällen vid Ing 2. Under ceremonin representerades de av standar- och fanförare anförda av karolinen Kaj Nordqvist.