Snabb förstärkning till Afghanistan

Försvarsmakten har beslutat att skicka en del ur IA 09, den så kallade strategiska reserven, till den svenska insatsen i Afghanistan. Storleksmässigt handlar det om motsvarande en pluton, cirka 40 soldater.

– Vi gör det för att öka förbandets förmåga att verka över det stora område som Sverige ansvarar för, och också för att skapa bättre förutsättningar inför kommande val som preliminärt hålls i augusti, säger armétaktisk chef, generalmajor Berndt Grundevik.

Styrkan som har tio dagars beredskap får marschorder i dag och ska vara på plats efter påskhelgen. Tjänstgöringen gäller minst 60 dagar och därefter kan det bli förlängning. Soldaterna är väl förberedda, de har precis gått in i sin beredskapsperiod och många har tidigare erfarenhet från tjänstgöring i området.