Småland blev Afghanistan för en dag

Eksjö blev Camp Wotan och Skillingaryd blev Camp Thunder när Specialistofficersutbildningen vid Fältarbetsskolan på Ing 2 hade examination i temat eskorttjänst. Uppgiften för eleverna var att planera och genomföra en eskort av ett sändebud från FN under kodnamnet Thunderrun.

Förhandling med hjälp av tolk i en ”afghansk by”. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Pannan i djupa veck under planeringen inför ett uppdrag.
Pannan i djupa veck under planeringen inför ett uppdrag. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Kartan är ett viktigt hjälpmedel under ett eskortuppdrag.
Kartan är ett viktigt hjälpmedel under ett eskortuppdrag. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Pannan i djupa veck under planeringen inför ett uppdrag. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Kartan är ett viktigt hjälpmedel under ett eskortuppdrag. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2

I specialistofficersutbildningen vid Fältarbetsskolan har eleverna lärt sig att planera och genomföra eskorter vilket kan vara en av många uppgifter för ett ingenjörförband. Examinationen bestod av flera moment där eleverna med relativt kort förberedelsetid skulle planera ett moment för att sedan genomföra det. Hela examinationen genomfördes på engelska.

Scenariot för övningen var att förbandet som eleverna tillhörde ingick i en multinationell styrka i Afghanistan. Styrkans uppgift var att stödja demokratiseringsprocessen i landet. För att öka realismen under examinationen deltog en figurantstyrka från Livgardet i Stockholm. Figuranterna hade rollerna som lokala afghanska tolkar och byinvånare i en avlägsen bergsby i behov av FN-stöd.

Figurantstyrkan används normalt vid Livgardet för att ge realism åt utlandsstyrkans utbildningar och ge de svenska förbanden en uppfattning om de kulturskillnader som finns mellan Sverige och Afghanistan.
– Det är viktigt att svenska soldater inte begår misstag bara för att de inte vet hur folket i Afghanistan tänker och fungerar, säger en av tolkarna som är med vid examinationen.

Hur gick då examinationen? Alla 18 elever blev godkända efter att de ”grillats” i olika eskortuppdrag under dagen. Även om orienteringsförmågan brast vid något tillfälle och ett och annat svenskt ord smög sig in i radiosignaleringen då och då.