Självständiga arbeten presenterades

De studerande på Yrkesofficersprogrammet 2006/2009 vid Fältarbetsskolan på Ing 2 har under totalt tio veckor producerat självständiga arbeten som en del av sin utbildning. Samtliga arbeten har fältarbetsförtecken och kan komma att bidra till utveckling av materiel och metoder för funktionen. Vid en samling på Fältarbetsskolan presenterades dessa arbeten för inbjuden personal från regementet.

Markus Hansson presenterar sitt självständiga arbete om fältarbetspansarbandvagnen. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Ställföreträdande regementschef Bo-Anders Jansson (mitten), ställföreträdande chef för Ing 2, var mycket nöjd med de studerandes arbete.
Ställföreträdande regementschef Bo-Anders Jansson (mitten), ställföreträdande chef för Ing 2, var mycket nöjd med de studerandes arbete. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
De studerande deltog aktivt i diskussionerna kring varandras arbete.
De studerande deltog aktivt i diskussionerna kring varandras arbete. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Ställföreträdande regementschef Bo-Anders Jansson (mitten), ställföreträdande chef för Ing 2, var mycket nöjd med de studerandes arbete. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
De studerande deltog aktivt i diskussionerna kring varandras arbete. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2

Som en del av ämnet krigsvetenskap i Yrkesofficersprogrammet gör de studerande ett så kallat självständigt arbete. Arbetet består av en utredande uppsats där fokus ligger på metodarbetet och motsvarar 15 högskolepoäng. Elevernas jobb med det självständiga arbetet har varit utspritt över en längre tidsperiod och startade under hösten 2008. Eleverna har själva valt ämnen att skriva om och har under arbetet haft stöd av både metod- och sakhandledare ur främst Fältarbetsskolan. Opponering och examination är sedan tidigare avklarade och examinator har fil. dr Jan Ångström från Försvarshögskolan varit.

Fem av uppsatserna presenterades kort av sin författare. Tre självständiga arbeten var av lärare och elever vid Fältarbetsskolan utvalda att presenteras lite mera ingående. Efter samtliga presentationer diskuterade inbjudna gäster och föreläsarna själva de slutsatser som redovisats. De självständiga arbetena kan säkert komma att bidra till utveckling av materiel och metoder för fältarbetsfunktionen på ett eller annat sätt.

De åtta självständiga arbetena har dessa inspirerande namn;
Band eller hjul? – Lämpligt fordon för EOD-specifika behov i Afghanistan
Campförsvar – Formens betydelse för ett hållbart försvar
Fältarbetspansarbandvagn – Rysk kunskap till Svea Rikes gagn
Ingenjörpluton – Kung på en sak eller klåpare på tusen?
Rekgrupperna i de svenska ingenjörbataljonerna – Är de bara ögon i terrängen eller har de möjlighet att bita ifrån?
Svenska tunnelråttor – Utbildning för sökgruppens förmåga att verka i syrefattig miljö
TLZ - Temporary Landing Zone
Tvåbefälssystemet – Försvarets framtid vid vägskälet