Singapores ubåtsbesättning utbildas i Sverige

Northern Lights är namnet på det projekt som har till syfte att utbilda singaporianska ubåtsbesättningar i Sverige. Den första besättningen påbörjade sin utbildning 1996, nu 13 år senare fortsätter utbildningen av nya besättningar.

HMS Östergötland. Foto: Anders Wiklund
Northern Lights besättning.
Northern Lights besättning. Foto: Peter Lager
Singapores Chief of navy besöker HMS Östergötland.
Singapores Chief of navy besöker HMS Östergötland. Foto: Anders Wiklund
Northern Lights besättning. Foto: Peter Lager
Singapores Chief of navy besöker HMS Östergötland. Foto: Anders Wiklund

Svenska marinen har sedan lång tid tillbaka haft ett exemplariskt samarbete med Republic of Singapore Navy (RSN). I och med att Singapore har köpt svenska ubåtar har även deras besättningar utbildats i Sverige. Det första projektet varade mellan 1996 till 2003 och kallades Riken.

Under RIKEN köpte Singapore fyra ubåtar av Sjöormenklass vilka har blivit en stor tillgång för Singapores försvar. Då ubåtarna och projektet i sin helhet föll mycket väl valde Singapore att återigen köpa svenska ubåtar. Denna gång valde Singapore att köpa två ubåtar av Västergötlandklass som har moderniserats av Kockums AB samtidigt som utbildningen pågår på svensk ubåt av samma klass.

Northern Lights som är den utbildningsomgång som bedrivs nu omfattar två ubåtsbesättningar och kommer att fortlöpa till och med 2010. Den andra besättningen av NoLi har varit på utbildning i Sverige i ett år medan första besättningen som har varit här i två år beräknas ta examen i maj detta år.