Rätt person för rätt utbildning

Hur förbereds styrkor för ett område som det saknas erfarenhet av? Uppgiften löses av internationella utbildningsenheten, som har ett brett nätverk.– Det här är en fantastisk chans att få komma hit och berätta, både för mig och för dem som ska åka till Somalia, säger Bashir Aman Ali, född i Somalia.

Bashir Aman Ali är en av de experter som internationella utbildningsenheten knyter till sig inför missionsutbildningar. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Föredraget gav både svar på alla ställda frågor och lockade till skratt.
Föredraget gav både svar på alla ställda frågor och lockade till skratt. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Föredraget gav både svar på alla ställda frågor och lockade till skratt. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten

Innan utlandsstyrkan åker iväg ska de genomföra en så kallad missionsspecifik utbildning. Det innebär att de samtränas som förband och får en anpassad utbildning efter det område som de ska åka till. Utbildningen lägger stor vikt på kulturella aspekter.
– Det är i princip bara teori som vi kompletterar med nu. Resten har de gjort, de är ju redan färdiga sjömän och deras materiel är på väg ner till insatsområdet, säger Ulf Fridman, ansvarig för utbildningen av ME01, den styrka som ska skydda mattransporter i Adenviken utanför Somalia.

Det finns en bred kompetens och erfarenhet av Sveriges insatser i Kosovo och Afghanistan i Försvarsmakten. Lite svårare blir det när Sveriges ska sända styrkor till områden som man inte varit förut. Det gällde för Tchad i fjol och för Adfenviken nu.
– Därför tar vi hjälp av externa föreläsare, säger Ulf Fridman.

Svar på frågor

En av de inbjudna är Bashir Aman Ali, utbildad imam, ordförande i muslimska rådet i Järva och rektor på Al-Azharskolan, en fristående muslimsk skola.
– Det här är en fantastisk chans att få komma hit och berätta, både för mig och för dem som ska åka. Jag vill ge dem en rättvis bild av Somalia och islam. Det är viktigt för mig att de får ställa alla frågor som de vill om landet, vardagslivet, islam, regionen och landets historia, säger han.
Han öppnar även för kulturmöte och information om livet i invandrartäta orter i Sverige och hur det går till i en muslimsk skola.

Bara att få komma till den svenska Försvarsmakten värderar Bashir Aman Ali högt. Hans egen erfarenhet av militären i Somalia skiljer sig från den svenska.
– Det är mycket mjukare här, konstaterar han efter att ha blivit välkomnad till Livgardets område och efter att ha levt i Sverige i 19 år.
Vad är det viktigaste som soldater och sjömän ska ha med sig när de åker ut?
– Att de som de möter är vanliga människor. Om man har den inställningen så blir det inga problem att mötas.

Utbildning åt båda håll

Kontakten med muslimska föreningen och rådet i Järva, samt Sveriges unga somalier utvecklades efter IntUtbE:s besök i Rinkeby för någon vecka sedan. Många av dem som lyssnade på informationen var från Somalia och frågorna kom därför att handla om Sveriges kommande insats där. De kontakter som finns ute i samhället idag kommer att användas även i framtiden och skapar en, för båda parter, givande dialog.

Även om den svenska styrkan ska arbeta till havs och inte på land så är det viktigt att de har verktyg för så många tänkbara situationer som möjligt. Det finns också krav från högre ort på vad som måste ingå i missionsututbildningen, t ex värdegrund och FN-resolution 1325, en resolution som innebär att styrkor speciellt ska se till kvinnor i insatsområdet.
Innan Somaliastyrkan lämnar Livgardet genomförs också en krisledningsövning så att alla vet vad de ska göra och hur de ska kommunicera med Sverige om något skulle hända.