Planeringseliten i Boden

Deltagare från hela Sverige genomför under en vecka en grund- och fördjupningskurs i frekvensplanering, Wrap. Ett datorprogram som hjälper till före och under upprättade av radioförbindelser både nationellt och internationellt.– Det är inte varje dag jag lyckas samla dessa människor i Boden, väldigt kul, säger en nöjd Lennart Jansson, kurssamordnare.

En av deltagarna, Magnus Grennvall, utvecklingsofficer från A 9 tycker kursen är bra. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Kursdeltagarna utanför ledningssystemavdelningen, G 6, i Boden.
Kursdeltagarna utanför ledningssystemavdelningen, G 6, i Boden. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Kursdeltagarna utanför ledningssystemavdelningen, G 6, i Boden. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Enligt honom är deltagarna i kursen något av eliten i Sverige vad gäller frekvensplanering. I bänkarna sitter deltagare med olika kompetenser från både armé, flyg, marinen, hemvärnet, men också från den privata industrin.
Första kursdagarna ägnades åt grunderna och sedan övergick det i en fördjupning.
– I och med att vi har så olika bakgrund får vi givande diskussioner vid både praktiska och teoretiska tillämpningar samtidigt som vi delar med oss av våra erfarenheter, säger Niclas Lyngstam, chef för marinens radio.

Upprätta förbindelser

Programmet är framtaget som hjälpmedel vid nya upprättanden av kort- och långvågsradio. I grunden är det ett kartprogram som med hjälp av andra funktioner beräknar möjligheten att sätta upp en förbindelse.
– Med Wrap kan man redan i förväg till exempel också ta reda på om ett vindkraftverk eller ett närliggande berg stör ut en kommande radioförbindelse, säger Lennart Jansson. Den gör också beräkningar på frekvenser och uteffekter som ska användas.

Officer från A 9

En av deltagarna, Magnus Grennvall, utvecklingsofficer från A 9, arbetar normalt med ledningssystemet, SLB, för den nya pjäsen, Archer:
– Jag tycker kursen är bra. Det är intressant eftersom jag tidigare arbetat med föregångaren till det här programmet.