Övning Nationellt Skydd 2009

Vi på regementet har i slutet av vecka 17, med tyngdpunkt fredag 24 till söndag 26 april, en stor övning för våra hemvärnsbataljoner och Göteborgs Skärgårds Marina hemvärnsbataljon.

Andreas Olofsson genomförde introduktionsutbildning till hemvärnet under sin värnpliktstid på regementet. Foto: Olle Malmgren

Övningen sker bland annat vid Skaraborgs flygflottilj F 7, inne i Grästorp, vid Sågebacken/Bulid norr om Uddevalla och runt oljeraffinaderiet Preemraff i Lysekil.

Då största delen av Sveriges befolkning bor i städer eller tätbebyggda områden, där dagens konflikter och hot oftast uppstår, måste Försvarsmakten kunna verka i sådana områden. Vi övar därför i liknande miljöer med så realistiska uppgifter som möjligt.

Övning Nationellt Skydd 2009 är ett sådant tillfälle för våra hemvärnsförband att öva detta. Förbanden övas i förmågan att skydda objekt i Sverige där hot har uppstått. Scenariot för övningen speglar just en sådan situation.

Övningen är en viktig del i vårt arbete med att skapa de förband som är en del av Sveriges försvar. Vi ber om överseende för ev. störningar.