Övning fortsätter utan moment i Rinkeby

Momentet med soldater i Rinkeby ställs in. Orsaken är att utbildningsmålen inte kan nås.– Vi kan inte längre säkerställa att mötena sker naturligt, säger överste Christer Tistam, tjänsteförrättande regementschef på Livgardet.

Övningen i sig kommer att genomföras ändå. Det är den sista kontrollen som genomförs för att se att soldater som ingår i utlandsstyrkan tagit till sig utbildningen och är väl förberedda.
Ett av de moment som ingår i övningen var tänkt att genomföras i Rinkeby. Sex soldater skulle, i olika omgångar,åka dit för att, på ett naturligt sätt, vistas bland människor. Samverkan med människor är en stor del av soldaternas vardag i insatsområden.

Eftersom soldaterna ska köra mellan olika stationer måste platserna var lätt tillgängliga från Livgardet. För att kunna samverka krävs också en plats där människor rör sig naturligt på dagtid. Samma moment har tidigare genomförts på andra platser, inklusive Rinkeby.
I höstas genomfördes en mindre övning, där soldaterna stannade till, gick ut på Rinkeby torg  och pratade med människor.
– Folk var intresserade och kom fram och pratade med soldaterna i större utsträckning än vad vi möter i andra områden. Det gjorde att vi vill utveckla den möjligheten, berättar major Anders Adén, chef för samverkansavdelningen.

På fredagseftermiddagen genomfördes ett planerat möte med representanter och boende i Rinkeby. Livgardet har också haft kontakt med polisen och stadsdelsnämnden i området.
– Vi vill kunna öva i hela Stockholm och Rinkeby är en del av det. Vi är tacksamma för det bemötande som vi fått och den dialogen ska vi nu utveckla. Vi ser emot att få komma tillbaka, säger Christer Tistam.